Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja

Novi načini dostopanja do vaše spletne banke

Za dostop do nove spletne banke smo razširili možnosti izbora prijave. Namesto dveh načinov dostopanja v spletno banko so po novem na voljo kar štirje priročni in varni načini prijave:

UPORABNIŠKO IME IN GESLO + SMS ŽETON

Za vstop vpišete vaše uporabniško ime in geslo ter enkratni žeton za prijavo, ki ga prejmete v SMS sporočilu.

KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO IN GESLO + SMS ŽETON

Za vstop izberete nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo in vpišete geslo, ki ste ga določili za prijavo ter enkratni žeton za prijavo, ki ga prejmete v SMS sporočilu.

KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO NA VARNEM NOSILCU IN GESLO

Za vstop izberete kvalificirano digitalno potrdilo na varnem nosilcu in vpišete geslo, ki ste ga določili za prijavo.

ČITALEC SBERBANK POSLOVNE PLAČILNE KARTICE Z ENKRATNIM GESLOM (OTP ČITALEC)

Za vstop vpišete številko vaše poslovne Sberbank plačilne kartice in naključno enkratno geslo, ki ga ustvari vaš čitalec kartic z enkratnim geslom.


Z enim uporabniškim računom do poenostavljenega dostopa

 

V novi spletni banki smo uporabnikom poenostavili in olajšali dostop za urejanje financ. Uporabnik ima le en uporabniški račun, do katerega lahko dostopa na različne prijavne načine. Po vstopu v spletno banko ima uporabnik pregled nad vsemi transakcijskimi računi (istega ali različnega) podjetja, na katerih je pooblaščen. Uporabnik lahko izbere poljuben transakcijski račun podjetja, kjer bo izvedel finančno opravilo.

Izboljšana uporabniška izkušnja uporabniku prinaša le eno prijavo v spletno banko in ne ločenih prijav kot je bilo v stari spletni banki (na primer: s poslovno kartico podjetja A je uporabnik dostopal do pooblaščenih računov podjetja A; s poslovno kartico podjetja B je uporabnik dostopa do računov pooblaščenih računov podjetja B, s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdanim na uporabnika pri podjetju C je dostopal do pooblaščenih računov podjetja C …)

Uporabnik, ki ima pooblastilo za dostop do večjega števila računov pri različnih podjetjih, bo za prijavo v spletno banko uporabil:

  • katerokoli od svojih poslovnih kartic,
  • katerokoli kvalificirano digitalno potrdilo, vendar ima lahko naenkrat v spletni banki prijavljeno le eno kvalificirano digitalno potrdilo,
  • uporabniško ime.

Potrjevanje plačil v spletni banki Poslovna eSberbank SI

V novi spletni banki je potrjevanje plačil možno le z dinamičnim in varnostno nadgrajenim SMS žetonom. Sprememba je uvedena zaradi zagotavljanja višje stopnje varnosti uporabnikov in je skladna z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/389.

Potrjevanje plačil s stalnim geslom za potrjevanje in potrjevanje z OTP čitalcem v novi spletni banki ni več mogoče. Omenjena načina ne zagotavljata dinamične povezljivosti s transakcijo in nista skladna z uredbo.


Nasveti za varno uporabo spletne banke

  • Redno spremljajte transakcije na svojih računih, vključenih v poslovanje prek e-banke.
  • Če za elektronsko poslovanje uporabljate pametne kartice ali USB ključke z nameščenim digitalnim potrdilom, ju ne puščajte v računalniku, ampak ju po zaključku dela izvlecite iz bralnika oz. računalnika ter se odjavite iz spletne banke.
  • Računalnik, na katerem uporabljate elektronsko banko, ugasnite, ko ga ne uporabljate (izven delovnega časa, v času dopusta…).
  • Nikoli nikomur ne pošiljajte občutljivih podatkov (gesla, digitalnega potrdila ipd.) prek elektronske pošte, z banko ali hranilnico komunicirajte prek sporočil v ebanki.
  • Še posebno previdnost svetujemo v primerih, ko bi neznana oseba od vas zahtevala, da ji omogočite oddaljen dostop do vašega računalnika.
  • Kvalificiranih digitalnih potrdil ne shranjujte na disk računalnika, ampak na t.i. pametno kartico ali pametni USB ključ.
  • Vsak sum zlorabe računalnika ali elektronske banke takoj prijavite policiji in banki oz. hranilnici.

Več o varni uporabi spletnega bančništva si lahko preberete na portalu Varni na internetu.


Več o novih funkcionalnostih ...

Nova spletna banka prinaša še več novosti za elegantno in enostavno poslovanje. Spoznajte jih na spodnji povezavi.

Funkcionalnosti


Postanite uporabnik spletne banke Poslovna eSberbank SI


Telefonu