Splošni pogoji 

Novi splošni pogoji so vam na voljo tudi v vseh poslovalnicah banke.

Osebne finance

Računi

AMZS računi PDF, 89 KB

DELO Premium račun PDF, 90 KB

Direkt račun PDF, 179 KB

Osnovni in Socialni osnovni račun PDF, 508 KB

Petrol računi PDF, 181 KB

SEPA direktna obremenitev PDF, 245 KB

START in SMART računa PDF, 88 KB

Transakcijski račun PDF, 531 KB

Kartice

Kartica Activa Maestro PDF, 197 KB 

Ide@l Mastercard  PDF, 464 KB

Varnostni SMS PDF, 334 KB

Varčevanje

Sberbank eObrestni račun PDF, 496 KB

Varčevalni račun PDF, 516 KB

Digitalne bančne poti

Spletna in mobilna banka PDF, 379 KB

Sklepanje depozitov prek spletne banke PDF, 110 KB

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev za potrošnike

Obveščamo vas, da bo banka s 15. decembrom 2019 spremenila naslednje splošne pogoje za potrošnike:

  • Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike
  • Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev preko varčevalnega transakcijskega računa za potrošnike
  • Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev preko Sberbank e-obrestnega računa za potrošnike
  • Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev preko osnovnega plačilnega in socialnega plačilnega transakcijskega računa za potrošnike

Spremenjeni splošni pogoji so vam na voljo od 15. oktobra 2019 v vseh bančnih podružnicah in na spletni strani www.sberbank.si.

Veljavno od 15. 12. 2019:
Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike
Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko varčevalnega transakcijskega računa za potrošnike
Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko Sberbank e-obrestnega računa za potrošnike
Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko osnovnega plačilnega in socialnega plačilnega transakcijskega računa za potrošnike


Poslovne finance


 
Plačilni nalogi Ura prevzema Datum valute
Odlivni plačilni nalog 14:30 papirni nalog
15:30 elektronski nalog
Isti delovni dan 
Množična plačila 15:30 Isti delovni dan
Prilivni plačilni nalogi* 16:50 Isti delovni dan
*V zadnjo obdelavo so vključeni vsi prilivni nalogi pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za avtomatsko obdelavo. V primeru neporavnanih obveznosti s strani prejetih izvršb, se prilivni nalogi, ki jih v banko prejmemo z zadnjo obdelavo, sprostijo naslednji delovni dan.

 
Plačilni nalogi Ura prevzema Datum valute
Odlivni plačilni nalogi** (papirni in elektronski) do 14:00 isti delovni dan 
Odlivni plačilni nalogi*** (papirni nalogi) od 14:00 do 14:30 1 delovni dan
(datum izvršitve isti delovni dan) 
Odlivni plačilni nalogi*** (elektronski nalogi) od 14:00 do 15:30 1 delovni dan
(datum izvršitve isti delovni dan) 
Prilivni plačilni nalogi z datumom
valutacije isti delovni dan
15:00 isti delovni dan
Prenosni prilivni plačilni nalogi 14:30 isti delovni dan
**Odlivni plačilni nalogi se v primeru, da na računu do 14. ure ni zadostnega kritja, obdelajo kot da bi jih v banko prejeli po tej uri. To pomeni, da se obdelajo z valuto naslednji delovni dan (datum izvršitve isti delovni dan). V primeru, da kritje ni zagotovljeno do 16.00 ure, se nalogi zavrnejo.
***Odlivni plačilni nalogi se v primeru, da na računu ni zadostnega kritja, poskušajo periodično obdelati večkrat dnevno in sicer najkasneje do 16. ure. Po tej uri se nalogi zavrnejo. 

Oglejte si tudi

Pravilnik o zasebnosti - mobilna banka PDF, 109 KB

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov PDF, 336KB

Pravilnik o pritožbenem postopku in zunajsodnem reševanju sporov PDF, 266 KB

Pravila postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov PDF, 826 KB

Politika ravnanja za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino PDF, 208 KB

Glosar PDF, 162KB

E-račun
Cenik storitev
Obrestne mere


Več informacij o sami uporabi UPN obrazca, skupaj s pravili za uporabo referenc SI in RF ter seznam kod namenov plačil je objavljenih na spletni strani 
www.zbs-giz.si in www.sepa.si.

Zgibanka z več informacijami vam je na voljo tudi v poslovalnicah.