Splošni pogoji 

Novi splošni pogoji so vam na voljo tudi v vseh poslovalnicah banke.

Osebne finance


Poslovne finance

Napoved spremembe splošnih pogojev pri poslovanju s pravnimi subjekti

Obveščamo vas, da bo banka s 7. oktobrom 2020 spremenila splošne pogoje pri poslovanju s poslovnimi subjekti in sicer Splošne pogoje poslovanja za uporabo storitve Sberbank Hal E-bank.

Spremenjeni splošni pogoji, veljavni od 7.10.2020, so dostopni tukaj, v vseh bančnih poslovalnicah bodo dostopni od 7.10.2020 dalje. Preberite več na povezavi.


 
Plačilni nalogi Ura prevzema Datum valute
Odlivni plačilni nalog 14:30 papirni nalog
15:30 elektronski nalog
Isti delovni dan 
Množična plačila 15:30 Isti delovni dan
Prilivni plačilni nalogi* 16:50 Isti delovni dan
*V zadnjo obdelavo so vključeni vsi prilivni nalogi pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za avtomatsko obdelavo. V primeru neporavnanih obveznosti s strani prejetih izvršb, se prilivni nalogi, ki jih v banko prejmemo z zadnjo obdelavo, sprostijo naslednji delovni dan.

 
Plačilni nalogi Ura prevzema Datum valute
Odlivni plačilni nalogi** (papirni in elektronski) do 14:00 isti delovni dan 
Odlivni plačilni nalogi*** (papirni nalogi) od 14:00 do 14:30 1 delovni dan
(datum izvršitve isti delovni dan) 
Odlivni plačilni nalogi*** (elektronski nalogi) od 14:00 do 15:30 1 delovni dan
(datum izvršitve isti delovni dan) 
Prilivni plačilni nalogi z datumom
valutacije isti delovni dan
15:00 isti delovni dan
Prenosni prilivni plačilni nalogi 14:30 isti delovni dan
**Odlivni plačilni nalogi se v primeru, da na računu do 14. ure ni zadostnega kritja, obdelajo kot da bi jih v banko prejeli po tej uri. To pomeni, da se obdelajo z valuto naslednji delovni dan (datum izvršitve isti delovni dan). V primeru, da kritje ni zagotovljeno do 16.00 ure, se nalogi zavrnejo.
***Odlivni plačilni nalogi se v primeru, da na računu ni zadostnega kritja, poskušajo periodično obdelati večkrat dnevno in sicer najkasneje do 16. ure. Po tej uri se nalogi zavrnejo. 

Oglejte si tudi

Pravilnik o zasebnosti - mobilna banka PDF, 109 KB

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov PDF, 336KB

Pravilnik o pritožbenem postopku in zunajsodnem reševanju sporov PDF, 266 KB

Pravila postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov PDF, 826 KB

Politika ravnanja za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino PDF, 208 KB

Glosar PDF, 162KB

E-račun
Cenik storitev
Obrestne mere


Več informacij o sami uporabi UPN obrazca, skupaj s pravili za uporabo referenc SI in RF ter seznam kod namenov plačil je objavljenih na spletni strani 
www.zbs-giz.si in www.sepa.si.

Zgibanka z več informacijami vam je na voljo tudi v poslovalnicah.