Splošni pogoji 

Novi splošni pogoji so vam na voljo tudi v vseh poslovalnicah banke.

Napoved spremembe splošnih pogojev

S 15. 11. 2018 bodo začeli veljati novi splošni pogoji poslovanja za uporabnike Digitalnih bančnih poti (DBP) za fizične osebe.

Splošni pogoji poslovanja za uporabnike digitalnih bančnih poti za fizične osebe PDF, 733 KB


Plačilni promet v državi

Urnik plačilnega prometa PDF, 219 KB

 
Plačilni nalogi Ura prevzema Datum valute
Odlivni plačilni nalog 14:30 papirni nalog
15:30 elektronski nalog
Isti delovni dan 
Množična plačila 15:30 Isti delovni dan
Prilivni plačilni nalogi* 16:50 Isti delovni dan
*V zadnjo obdelavo so vključeni vsi prilivni nalogi pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za avtomatsko obdelavo.

Čezmejni in mednarodni plačilni promet

 
Plačilni nalogi Ura prevzema Datum valute
Odlivni plačilni nalogi** (papirni in elektronski) do 14:00 isti delovni dan 
Odlivni plačilni nalogi*** (papirni nalogi) od 14:00 do 14:30 1 delovni dan
(datum izvršitve isti delovni dan) 
Odlivni plačilni nalogi*** (elektronski nalogi) od 14:00 do 15:30 1 delovni dan
(datum izvršitve isti delovni dan) 
Prilivni plačilni nalogi z datumom
valutacije isti delovni dan
15:00 isti delovni dan
Prenosni prilivni plačilni nalogi 14:30 isti delovni dan
**Odlivni plačilni nalogi se v primeru, da na računu do 14. ure ni zadostnega kritja, obdelajo kot da bi jih v banko prejeli po tej uri, kar pomeni, da se obdelajo z valuto naslednji delovni dan (datum izvršitve isti delovni dan).V primeru, da kritje ni zagotovljeno do 16. ure, se nalogi zavrnejo.
***Odlivni plačilni nalogi se v primeru, da na računu ni zadostnega kritja, poskušajo periodično obdelati večkrat dnevno in sicer najkasneje do 16. ure. Po tej uri se nalogi zavrnejo. 

Oglejte si tudi

Pravilnik o zasebnosti - mobilna banka PDF, 109 KB

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov PDF, 336KB

Pravilnik o pritožbenem postopku in zunajsodnem reševanju sporov PDF, 266 KB

Pravila postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov PDF, 826 KB

Politika ravnanja za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino PDF, 208 KB

E-račun                     Cenik storitev 
Obrestne mere   


Več informacij o sami uporabi UPN obrazca, skupaj s pravili za uporabo referenc SI in RF ter seznam kod namenov plačil je objavljenih na spletni strani 
www.zbs-giz.si in www.sepa.si.

Zgibanka z več informacijami vam je na voljo tudi v poslovalnicah.