Pravilnik o zasebnosti

Sberbank banka d. d. je ustvarila ta Pravilnik o zasebnosti za zagotavljanje zaupanja pri uporabi mobilne aplikacije mSberbank SI na iOS in Android platformi ter za dokazovanje naše zavezanosti k spoštovanju načela poštene informacijske prakse in varstva zasebnosti. V dokumentu so podane informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov pri uporabi mobilne aplikacije mSberbank SI. Sberbank banka d. d. osebne podatke zbira, obdeluje in uporablja izključno v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, Splošnimi pogoji poslovanja za uporabo mobilne banke mSberbank SI za fizične osebe, Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za potrošnike in v okviru ustrezne zakonodaje. Če želite več informacij ali imate dodatna vprašanja glede zasebnosti podatkov, nas kontaktirajte na info@sberbank.si.

Ta Pravilnik o zasebnosti se uporablja samo za mobilno aplikacijo mSberbank SI in ne velja za mobilne aplikacije tretjih oseb, katerih drugačne prakse in politike glede zbiranja, varovanja in uporabe podatkov lahko bistveno odstopajo od določil tega Pravilnika o zasebnosti.

Z uporabo mobilne aplikacije mSberbank SI zagotavljate in jamčite, da ste prebrali in razumete ter se strinjate z določili, navedenimi v tem pravilniku o zasebnosti. Če Pravilnika o zasebnosti ne razumete ali se z njim ne strinjate, nemudoma zapustite mobilno aplikacijo mSberbank SI.

Kaj so osebni podatki?
V Sloveniji je pomen izraza »osebni podatki« opredeljen v Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Ta zakon opredeljuje osebne podatke, kot vse podatke, ki se nanašajo na posameznika, ne glede na obliko v kateri je izražen. To vključuje, vendar ne izključno podatke, kot so ime, naslov, telefonska številka ali datum rojstva.

Splošne informacije o zasebnosti podatkov

Mobilno aplikacijo mSberbank SI lahko uporabljate tudi z omejenimi funkcionalnostmi, brez prijave in brez posredovanja podatkov o vas ali vaši napravi. Omejene funkcionalnosti delovanja oz. brez prijave lahko dostopate do kontaktov, tečajne liste, seznama in zemljevida bankomatov, navodil oz. opisom funkcionalnosti aplikacije, pravilnika o zasebnosti ter pogostih vprašanj. V primeru, da se odločite za uporabo polne funkcionalnosti mobilne aplikacije mSberbank SI, pa bomo podatke zbirali zato, da vam lahko zagotovimo celovito uporabo storitve.

Zbiranje podatkov
Podatke zbiramo na dva načina. Prvi so podatki, ki se shranjujejo na strežniku banke in nam jih vi zaupate, kot so na primer geslo, podatki o lastnem poimenovanju prijavljenih produktov, lastne fotografije za personalizacijo produktov, podatki za izvedbo plačilnega naloga. 

Drugi so podatki, ko uporabljate mobilno aplikacijo mSberbank SI in jih pridobivamo samodejno ter jih shranjujemo v strežniških dnevnikih za potrebe rekonstrukcije dogodkov, odpravljanje napak in zagotavljanje revizijske sledi. Zbiramo podatke o:
- tem, kako uporabljate mobilno aplikacijo mSberbank SI (za beleženje o uporabi posameznih funkcionalnostih uporabljamo storitev Answers ponudnika Fabric);
- napravi s katere dostopate (model strojne opreme, različica operacijskega sistema, enolični identifikatorji naprave);
- dnevniških podatkih vaših prijav / odjav v mobilno aplikacijo mSberbank SI, naslov internetnega protokola, različica mobilne aplikacije;
- dogodkih na ravni naprave, na primer ob zaustavitvah aplikacije (napake v delovanju se beležijo s pomočjo storitve Crashlytics ponudnika Fabric, za potrebe nadaljnje analize), aktivnosti sistema, jezik MEB, datumu in uri vaše zahteve ter napotitvenem naslovu URL;

Shranjujemo lahko tudi piškotke, ki lahko enkratno identificirajo vašo sejo in so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata. 

Sberbank banka d. d. lahko osebne podatke, ki jih posredujete vi, dopolni z osebnimi podatki pridobljenimi iz javnih virov oziroma pridobljenimi s strani tretjih oseb, ki lahko zakonito posredujejo takšne informacije Sberbanki d. d.. V nobenem primeru pa niste obvezani, da posredujete podatke, pri čemer lahko vaša zavrnitev prepreči uporabo nekaterih funkcij in storitev, ki so na voljo v mobilni aplikaciji.

Nekatere storitve vključujejo verzijo programske opreme. Ta številka in podatki o vaši namestitvi (na primer vrsta operacijskega sistema in številka različice programa) se lahko pošljejo banki.

Podatki o lokaciji
Ko uporabljate naše storitve, obdelujemo podatke o vaši dejanski lokaciji, vendar jih ne zbiramo. Za ugotavljanje lokacije uporabljamo različne tehnologije, kot so naslov IP, GPS in drugi senzorji, ki lahko na primer Googleu omogočajo pridobivanje podatkov o bližnjih napravah, dostopnih točkah WiFi in baznih postajah.

Lokacija hranjenja podatkov
Podatke (vključno z osebnimi podatki) lahko zbiramo in jih shranjujemo lokalno v vaši napravi. Primer podatkov: ali se pri »Slikaj in plačaj« vklopi svetilka; ali se pri uspešnem »Slikaj in plačaj« poda uporabniku povratna informacija v obliki kratke vibracije telefona; uporabniška imena, omogočena za uporabo mobilne aplikacije mSberbank SI na tem telefonu; imena in priimki uporabnikov, ki jim je omogočena uporaba mobilne aplikacije mSberbank SI na tem telefonu.

Razkrivanje podatkov

Razen v okoliščinah, ki so navedene v nadaljevanju, in kot je sicer določeno v tem pravilniku o zasebnosti, bo Sberbank banka d. d. varovala vaše osebne podatke kot zasebne in jih ne bo prodajala ali jih delila s tretjimi osebami. Sberbank banka d. d. razkriva osebne podatke pogodbenim obdelovalcem. Sberbank banka d. d. razkriva osebne podatke tretjim osebam ali širši javnosti, kadar je to zakonsko določeno ali v odziv na sodni poziv ali nalog.

Varnost in dostop do podatkov
Podatke hranimo, ščitimo pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo, shranjevanjem, obdelavo, razkritjem ali uničenjem. Pri tem izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo primerne varnostne postopke in prakse za zaščito podatkov. Storitev prenosa podatkov šifriramo s protokolom SSL.

Dostop do osebnih podatkov dovoljujemo le bančnim zaposlenim, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te posameznike zavezujejo stroge obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo disciplinski postopki ali se jim odpove pogodbeno razmerje.

Prenos podatkov
Sberbank banka d. d. si pridržuje pravico za prenos osebnih podatkov, ki jih ima v lasti, organizaciji naslednici v primeru združitve, prevzema ali stečaja ali druge oblike prodaje Sberbank banke d. d. v celoti ali njenega deleža premoženja. Razen v obsegu, ki ga odredi stečajno ali drugo sodišče, je uporaba in razkritje vseh prenesenih osebnih podatkov predmet tega Pravilnika o zasebnosti, Splošnih pogojev poslovanja za uporabo mobilne banke mSberbank SI za fizične osebe ali novega Pravilnika o zasebnosti, če ste dobili obvestilo o tem novem Pravilniku o zasebnosti in možnosti za zavrnitev nadaljnjega sodelovanja. Osebni podatki, ki so predloženi ali zbrani po prenosu, pa so lahko predmet novega Pravilnika o zasebnosti, ki ga sprejme organizacija naslednica Sberbank banka d. d.

Izgubljeni ali ukradeni podatki
Uporabnik mora Sberbank banko d. d. nemudoma obvestiti v primeru izgube, kraje ali neupravičene uporabe mobilne aplikacije mSberbank SI, finančnih ali osebnih podatkov. V takem primeru bo Sberbank banka d. d. sprejela vse potrebne in ustrezne ukrepe, ki so v njeni moči, da zaščiti podatke in premoženje uporabnika pri Sberbank banki d. d.

Soglasje za sprejemanje potisnih sporočil
Z vklopom prejema potisnih sporočil v mobilni banki soglašate, da na svoj telefon občasno prejemate sporočila Sberbank banke d. d. o politikah, novih produktih, promocijah in drugih zadevah. Če ne želite prejemati potisnih sporočil, lahko izključite to možnost v nastavitvah mobilne aplikacije mSberbank SI.

Skladnost z zakonodajo in obravnavanje pritožb
Sberbank banka d. d. zagotavlja, da ravna v skladu z zakonodajo, redno preverja ustreznost in deluje v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti. Kadar prejmemo uradno pisno pritožbo, se obrnemo neposredno na osebo, ki je to pritožbo vložila, prav tako pa pri reševanju morebitnih težav sodelujemo z ustreznimi regulatornimi organi, vključno z organi za varstvo podatkov.

Spremembe pravilnika o zasebnosti
Sberbank banka d. d. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, dodaja, posodablja, spreminja ali prilagaja besedilo tega Pravilnika o zasebnosti, z objavo takih posodobitev, sprememb ali prilagoditev na tej strani. Vse dopolnitve, posodobitve, spremembe ali prilagoditve bodo objavljene na spletnem mestu www.sberbank.si ali v mobilni aplikaciji 60 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Pri vsakem obisku mobilne aplikacije mSberbank SI se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti. Skladno s tem, morate ob vsaki uporabi mobilne aplikacije preveriti datum začetka veljavnosti Pravilnika o zasebnosti in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vaše zadnje uporabe mobilne aplikacije. Če Sberbank banka d. d. ne pridobi vašega izrecnega soglasja, bo spremenjen Pravilnik o zasebnosti veljal samo za podatke, zbrane po začetku veljavnosti spremenjenega pravilnika o zasebnosti, in ne za informacije, ki so bile zbrane v skladu s predhodnim pravilnikom o zasebnosti.

Ta Pravilnik o zasebnosti velja od 13.3.2017.