Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja
 • Koliko časa traja od naročila do prejema kartice Ide@l Mastercard?

  Kartico boste na svoj naslov prejeli predvidoma v roku enega tedna od oddaje odobrene vloge za  izdajo kartice z odloženim plačilom, oziroma, od podpisane pogodbe za izdajo posojilne kartice.
 • Kakšen je postopek za pridobitev posojilne kartice Ide@l Mastercard?

  • Vlogo za pridobitev kartice lahko oddate na dva načina: prek spleta ali osebno v eni izmed poslovalnic Sberbank banke.
  • V primeru oddaje vloge prek spleta morate predložiti tudi dokumentacijo: fotokopijo osebnega dokumenta, zadnjo plačilno listo ali pokojninski odrezek in zadnji bančni izpisek. Prek DPD kurirske distribucije vam bomo poslali v podpis dokumentacijo. Kurirju morate izročiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta.
  • V primeru, da se za sestanek dogovorite v poslovalnici, vso potrebno dokumentacijo uredite skupaj z osebnim finančnim svetovalcem. S seboj prinesite osebni dokument in plačilno listo ali pokojninski odrezek ter zadnji bančni izpisek.
  • V primeru odobrene vloge vam kartico pošljemo po pošti. Lahko se dogovorite za osebni prevzem v naši poslovalnici.
 • Ali je za naročilo posojilne kartice Ide@l Mastercard pogoj, da sem komitent Sberbank banke?

  Za pridobitev posojilne kartice Ide@l Mastercard ni pogoj, da ste komitent Sberbank banke. Posojilno kartico lahko pridobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov, ki prejema štipendijo, plačo ali pokojnino na svoj transakcijski račun, odprt pri slovenski banki.

  Razlika je pri kartici Ide@l Mastercard z odloženim plačilom, ki jo lahko pridobi le polnoletna oseba, ki ima pri Sberbank odprt ustrezen paketni transakcijski račun.
 • Kaj pomeni 5 % in 100 % mesečna poravnava?

  5 % mesečna poravnava pomeni, da vas bomo po zaključenem obračunskem obdobju na dan bremenitve, bremenili za 5 % od vaše tekoče porabe brez obrokov (primer: vrednost odobrenega limita na kartičnem računu je 5.000 €, izkoriščeni del limita pa je 2.000 EUR. Za izkoriščeni del limita 2.000 EUR bo na dan plačila treba plačati 100 EUR. Če koristite plačila na obroke, je potrebno k znesku 100 EUR prišteti še znesek zapadlih obrokov v mesecu obračuna, morebitne bančne stroške in obresti).

  Pri 100 % poravnavi pa vas na dan bremenitve, bremenimo za 100 % oziroma celotno porabo, ki ni spremenjena v obroke. Če imate obroke, se obroki prištejejo k mesečni poravnavi.
 • Nakup bi rad razdelil na obroke. Kako to naredim?

  Nakup na obroke opravite v naslednjih korakih:

  • na vašem telefonu odgovorite na prejeto SMS sporočilo o opravljeni transakciji,
  • v jedro sporočila prepišete unikatno kodo, ki ste jo prejeli v sporočilu (npr. ztl50 ali bfl16),
  • nato dodate še vejico (ločilo) in s številkami vpišete želeno število obrokov (v plačilo na obroke je možno spremeniti katerokoli transakcijo v vrednosti nad 40 evrov. Najmanjše možno število obrokov je 2, največje število obrokov je 60. Najnižji obrok je 20 evrov.).

  Po uspešno opravljeni razdelitvi na obroke, vedno prejmete SMS s potrditvijo, da je transakcija uspešno spremenjena v obroke. Naknadno spreminjanje obrokov ni možno.

 • Ali lahko kartico Ide@l Mastercard uporabljam za spletne nakupe? Kako se opravijo nakupi prek spleta?

  Da. Kartico lahko uporabljate za spletne nakupe na vseh spletnih prodajnih mestih, kjer kot plačilno sredstvo sprejemajo Mastercard kartice. Če trgovec podpira varnostni standard 3-D Secure (Mastercard ID Check), se pri izvedbi spletnega plačila uporabijo dodatni varnostni elementi.

  Posamezne nakupe na straneh, kjer se zahteva Mastercard ID Check, lahko potrdite na dva načina:

  • z enkratnim geslom mŽeton, ki ga generirate v mobilni banki mSberbank SI,
  • z varnostno kodo, ki jo generirate z OTP čitalcem kartic.
 • Rad bi povišal znesek odobrenega limita na kartici Ide@l Mastercard. Kakšen je postopek in strošek?

  Na kartici vam omogočamo dvig limita, torej povišanje brez časovne omejitve. Nova vrednost limita je veljavna do naslednje spremembe, ki nam jo sporočite.

  Vlogo za spremembo limita lahko enostavno oddate na brezplačni telefonski številki 080 22 65 ali osebno v kateri koli poslovni enoti Sberbank banke. Strošek obravnave in odobritve vloge za spremembo limita se obračuna z vsakokratno veljavno tarifo banke.

 • Ali lahko s kartico Ide@l Mastercard dvigujem gotovino na bankomatu in kakšen je dnevni limit za dvig? Kakšna je provizija?

  Gotovino lahko s kartico dvignete na vseh bančnih avtomatih z oznako Mastercard in v poslovalnicah bank doma in v tujini z oznako Mastercard.

  Omejitev dnevnega dviga je možna glede na tip kartice. V primeru Standard Ide@l kartice znaša dnevni dvig 500 evrov in v primeru kartice Zlata Ide@l Mastercard 800 evrov, ali protivrednost v drugi valuti. Strošek provizije se zaračuna skladno z vsakokratno veljavno tarifo banke v višini 5 % od dvignjenega zneska oz. minimalno 10,00 EUR.
 • Ali držijo navedbe o ogromnih zaslužkih bank glede dajanja kreditov v švicarskih frankih?

  Glede na pogosto omenjeno problematiko kreditov v švicarskih frankih bi sprva želeli pojasniti, da navedbe o ogromnih zaslužkih banke ne drži. Krediti, dani v švicarskih frankih, za banko niso pomenili posebnega ali dodatnega zaslužka, kot se včasih nepravilno pojasnjuje v medijih.

 • Ali so bile stranke na uvodnem razgovoru ustrezno seznanjene z vsemi tveganji?

  Poudarjamo, da je z vidika banke situacija obravnavana ustrezno, nenazadnje trdimo, da v banki strankam nikoli nismo posredovali oziroma prodajali škodljivih kreditov, ne glede na valuto, v kateri je bil kredit dan. Hkrati smo vse stranke že na uvodnem razgovoru ustrezno seznanili z vsemi tveganji; v primeru kreditov v švicarskih frankih smo izrecno poudarili tveganje spremembe tečaja švicarskega franka. Stranke so nato vsaj dvakrat potrdile, da se zavedajo predmetnega tveganja, in sicer s podpisom pogodbe v banki in končno še pri notarju, pri katerem so se vse kreditne pogodbe sklenile v obliki notarskega zapisa (glej naslednje vprašanje, op.p.).
 • Kaj pomeni sklenitev v obliki notarskega zapisa?

  Sklenitev v obliki notarskega zapisa pomeni, da vsebino celotne pogodbe notar stranki pred podpisom prebere, jo vpraša, ali je vsebino razumela in dodatno, če ima še kakšno vprašanje. Stranke so po vsem tem dodatno izjavile, da pogodbo in sporazum v celoti razumejo ter se natančno zavedajo vseh pravnih posledic, zato pri sklenitvi le-teh vztrajajo. Izjavile so, da so posli sklenjeni v skladu z njihovo pravo poslovno voljo in šele nato pogodbo podpisale. S pavšalno trditvijo, da smo v banki v notarski obliki sklepali kreditne pogodbe, ki niso bile skladne z veljavno zakonodajo, postavimo pod vprašaj tudi funkcijo notariata kot javne službe, ustanovljene s strani države.
 • Ali vozniški izpit v poslovalnicah Sberbank banke velja kot identifikacijski dokument?

  Ker nam je varnost naših komitentov in njihovih sredstev izrednega pomena, smo sprejeli strožje postopke pri identifikaciji strank ob izvedbi posla na bančnem okencu. Banka tako kot dokument za identifikacijo sprejme zgolj potni list oziroma osebno izkaznico, ki ju je mogoče preveriti v digitalnih aplikacijah za preverjanje verodostojnosti. Strinjamo se, da omenjena praksa lahko postopek nekoliko oteži, vendar je treba razumeti, da je naša primarna skrb zagotavljanje najvišje možne stopnje varnosti. Iz tega razloga stranke vljudno prosimo, da imajo ob obisku svoje bančne podružnice s seboj veljavno osebno izkaznico ali potni list.