S 1. novembrom so s strani Banke Slovenije začeli veljati precej strožji pogoji, pod katerimi lahko banke podeljujejo potrošniške in stanovanjske kredite. Preverite nekaj primerov izračunov kreditne sposobnosti.

Strožji pogoji oziroma sprejeti Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva omejuje:

  • ročnost osebnih (potrošniških) kreditov na največ 7 let ter dovolil nekaj manjših odstopanj;
  • znesek največje mesečne obremenitve za osebne (potrošniške) in stanovanjske kredite. V praksi pomeni, da bo lahko banka potrošnika kreditirala do največ 50 % mesečnega prihodka (v primeru, da je prihodek višji od 2-kratnika minimalne bruto plače, se znesek nad 2-kratnikom lahko obremeni do največ 67 %). Ob tem mora potrošniku ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače (674 EUR do 31. 12. 2019 in 715 EUR po 1.1.2020). V kolikor preživlja družinskega člana ali drugo osebo, je potrebno znesku minimalne neto plače dodati še znesek/zneske za preživljanje družinskega člana/članov (do 402,18 EUR).

Kaj pokažejo primeri izračunov kreditne sposobnosti po novem?

Predpostavke:

  • minimalni ostanek od plače: 715 EUR (76 % od 940,58 EUR bruto, kar je višina minimalne plače s 1.1.2020),
  • znesek za preživljanje družinskega člana: 237,29 EUR na otroka (otrok v dvo-starševski družini),
  • znesek za preživljanje družinskega člana: 309,68 EUR na otroka (otrok v eno-starševski družini).

Primer 1:

Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma.

Plača kreditojemalca: 1.119 EUR (povprečna neto plača v Republiki Sloveniji v juliju 2019)
Obstoječi krediti: 0 EUR
Kreditna sposobnost = 1.119 - (715+237) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 167 EUR
Znesek osebnega (potrošniškega) kredita na 7 let = okvirno maksimalno 11.500 EUR 
Znesek stanovanjskega kredita na 20 let = okvirno maksimalno 30.000 EUR

V tem primeru se lahko vsak od staršev štiričlanske družine zadolži največ do 30.000 EUR (skupaj za 60.000 EUR), v kolikor oba prejemata slovensko povprečno plačo. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno. 

Primer 2:

Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma.

Plača kreditojemalca: 1.056 EUR neto
Obstoječi krediti: 0 EUR
Kreditna sposobnost = 1.056 - (715+237) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 104 EUR
Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno 7.000 EUR
Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = okvirno 18.500 EUR

V tem primeru se lahko vsak od staršev štiričlanske družine zadolži največ do 18.000 EUR (skupaj za 36.000 EUR), v kolikor oba prejemata 1.056 EUR neto plače. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno.

Primer 3:

Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma.

Plača kreditojemalca: 928 EUR neto
Obstoječi krediti: 0 EUR
Kreditna sposobnost = 928 - (715+237) = 0 EUR
Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = 0 EUR
Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = 0 EUR

V tem primeru nobeden od staršev ne more najeti kredita.

Primer 4:

Dvočlanska družina z enim mladoletnim otrokom (npr. mati samohranilka)

Plača kreditojemalca: 1.119 EUR (povprečna neto plača v Republiki Sloveniji v juliju 2019)
Obstoječi krediti: 0 EUR
Kreditna sposobnost = 1.119 - (715+310) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 94 EUR
Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno maksimalno 6.500 EUR
Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = okvirno maksimalno 17.000 EUR

V tem primeru se lahko mati samohranilka zadolži največ do 17.000 EUR. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno.

 

Primer 5:

Upokojenec

Pokojnina: 657 EUR (povprečna neto starostna pokojnina v Republiki Sloveniji v avgustu 2019)
Obstoječi krediti: 0 EUR
Kreditna sposobnost = 657 - 715 = 0 EUR
Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = 0 EUR
Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = zaradi starosti, kreditiranje na 20 let ni mogoče

V tem primeru se upokojenec ne more zadolžiti.

Primer 6:

Upokojenec

Pokojnina: 800 EUR neto (nadpovprečna neto pokojnina)
Obstoječi krediti: 0 EUR
Kreditna sposobnost = 800 - 715 = maksimalni znesek mesečnega odplačila 85 EUR
Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno maksimalno 6.000 EUR
Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = zaradi starosti, kreditiranje na 20 let ni mogoče

V tem primeru upokojenec lahko najame kredit do 6.000 EUR.

 

Po do sedaj veljavni zakonodaji je bilo upoštevano, da potrošniku po poplačilu kreditnih obveznosti ostane večji del ali celotna minimalna plača, odvisno od banke ter namena kreditiranja. Pri krajših ročnostih so banke kreditirale pod minimalno plačo, saj bi sicer določene trajne dobrine delu prebivalstva postale praktično nedosegljive. V skladu s vsebino novega Sklepa pa je za razliko od trenutno veljavne ureditve, pri izračunu kreditne sposobnosti potrebno upoštevati tudi denarna sredstva, ki omogočajo dostojno preživljanje vzdrževanih članov, kar je z vidika odgovornega financiranja tudi nujno. Vendar se doslej ta strošek ni navajal eksplicitno kot zagotavljanje eksplicitno določenega dela dohodka za vzdrževane družinske člane, je pa sicer bil zajet v kategoriji življenjskih stroškov.
LinkedIn

Naročite se na naše nasvete

Hvala za izkazano zaupanje.
Svojo prijavo potrdite s klikom na povezavo, ki smo jo poslali na vpisan e-mail naslov.