Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja
Ste med tistimi, ki prisegajo na spletna in mobilna plačila ter na tehnološke inovacije? Želite več informacij o spremembah na področju plačilnih storitev, ki jih prinaša Direktiva PSD2 oziroma Direktiva o plačilnih storitvah?

Predhodnico Direktive o plačilnih storitvah iz leta 2007 je nadomestila nova Direktiva o plačilnih storitvah, PSD 2. Gre za nadgradnjo predhodne regulative, ki zagotavlja sledenje in ureditev sprememb, ki jih je prinesel razvoj digitalnih plačilnih rešitev in porast spletnih ter mobilnih plačil, saj vedno več oseb uporablja mobilne in spletne banke. Nova regulativa je še bolj usmerjena h končnemu uporabniku. Direktiva v plačilnem procesu odpira vrata tudi tretjim ponudnikom storitev (t. i. TPP-ji oziroma Third Party Provider), kar pomeni, da se finančni ekosistem širi.

Od PSD do PSD2

Leta 2007 je bila sprejeta Direktiva PSD o plačilnih storitvah, ki je na ravni Evropske Unije zagotovila pravno podlago za enotni plačilni trg. Glavna cilja sta bila zagotavljanje varnega in naprednega plačilnega sistema na območju Evropske Unije. Ekonomiji je zagotovila rast, hkrati pa omogočila, da je SEPA (Single Euro Payments Area) oziroma Enotno območje plačil v evrih, zaživelo tudi v praksi. Glavni cilj je bil zagotoviti enotni plačilni trg na področju EU ter Velike Britanije in pospešiti inovacije, konkurenco ter učinkovitosti znotraj EU.

Zaradi sprememb na trgu plačilnih storitev, izjemne rasti spletnih in mobilnih plačil ter pojav novih vrst plačilnih storitev, je leta 2013 Evropska komisija predlagala amandma. Ta je bil usmerjen v nove, inovativne načine plačil in v spodbujanje konkurence. Vse z namenom, da bi bil končni uporabnik postavljen v boljši položaj. Leta 2015 je bila direktivna sprejeta v Evropskem parlamentu, z januarjem 2016 je stopila v veljavo. Z začetkom letošnjega leta so jo morale države članice implementirati v svojo zakonodajo (v Sloveniji je to urejeno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ZPlaSSIED, ki velja od 22. 2. 2018).

Direktiva PSD2 je nadgradila svojo predhodnico predvsem v naslednjih zadevah:

 • razširitev pravnega okvirja, ki ga je postavila Direktiva PSD. Naslednica je omogočila vstop v plačilne procese novim storitvam in deležnikom;
 • zapolnitev lukenj v pravnih virih. Končni uporabnik bo deležen večje zaščite, izboljšana bo tudi transparentnost poslovanja;
 • z zmanjšanjem vstopnih ovir za nove deležnike na trgu je pričakovano (ponudniki plačilnih storitev in ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih) povečanje konkurenčnosti na trgu in spodbujanje inovacij. To bo omogočilo, da bodo tretji ponudniki storitev zagotavljali končnim uporabnikom inovativne, varne in uporabniško prijazne digitalne plačilne storitve. Potrošniki in trgovci bodo imeli na voljo učinkovite, konvencionalne in varne plačilne metode na območju EU.

  

Kaj prinaša Direktiva PSD2?

Ob dodatni varnosti in koristih za končnega uporabnika, uvaja pomembno novost za tretje ponudnike storitev. Ti lahko, poleg bank in hranilnic, vstopijo na trg plačilnih storitev. Skladno z zakonodajo lahko nudijo naslednji plačilni storitvi:

 • storitev odreditve plačil (PIS),
 • storitev zagotavljanja informacij o računih (AIS).

Pri Sberbank banki smo med prvimi, ki smo odprli svoje bančno okolje v skladu z direktivo PSD2. V kolikor kot TPP želite dostop do odobrenih računov Sberbank banke v imenu plačilnih storitev (PSU) zaradi souporabe podatkov ali v plačilne namene, obiščite našo spletno stran in nas prek obrazca kontaktirajte.

Cilji Direktive PSD2

Kot že omenjeno, so cilji v največji meri usmerjeni k potrošniku:

 • izboljšana zaščita potrošnikov pred goljufijami, možnimi zlorabami in drugimi incidenti z okrepljenimi varnostnimi zahtevami (po novem bo v primeru uporabnikove odgovornosti za neodobrene plačilne transakcije, ki je bila izvedena kot posledica uporabe ukradenega, izgubljenega ali zlorabljenega plačilnega instrumenta, uporabnik kril izgubo zneskov do največ 50 evrov. Do zdaj je kril znesek do 150 evrov);
 • spodbuditev konkurence z ureditvijo statusa novih akterjev na trgu in z razvojem inovativnih mobilnih in internetnih plačil;
 • prispevati k še bolj integriranem in učinkovitem vseevropskem trgu plačil;
 • izboljšava konkurenčnih pogojev za ponudnike plačilnih storitev;
 • spodbujanje nižjih cen za plačila;
 • olajšanje oblikovanja skupnih tehničnih standardov.

Pridružite se 10.000 bralcem!

Želite najbolj ugodne ponudbe in brezplačne finančne nasvete? Bodite med prvimi, ki jih enkrat mesečno obvestimo o novostih.

PRIJAVA

LinkedIn
WhatsApp
Viber

Naročite se na naše nasvete

Hvala za izkazano zaupanje.
Svojo prijavo potrdite s klikom na povezavo, ki smo jo poslali na vpisan e-mail naslov.