Si želite privoščiti nekaj več?

Omogočamo vam sklepanje kreditov na prodajnem mestu naših kreditnih posrednikov. Namen kredita je izključno nakup izdelkov ali storitev v okviru dejavnosti pogodbenega partnerja.