Brezskrbna naložba za vašo prihodnost
varnost – ciljna razpršenost v raznolike vrste naložb
prilagodljivost – različne vsote vplačil, različne dobe varčevanja
garancija (na 80 % vplačanega kapitala in na najvišji dosežen donos v višini 80 %)

Lastnosti

  • varčevanje sredstev za starost (dodatna pokojnina)
  • varčevanje za predčasno poplačilo kredita
  • omogoča vam ustrezno razpršitev premoženja
  • je investicija za daljše obdobje (vsaj 10 let – davčne prednosti)
  • davčni vidik – če je polica daljša od 10 let, sta donos in izplačilo neobdavčena
  • pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (višina plačila za varstvo v vrtcih, otroški dodatek...) premoženje v življenjskem zavarovanju ni upoštevano
  • pričakovan višji donos glede na večino ostalih oblik varčevanja
  • strošek naložbe - upravljalci premoženja zaradi obsega sredstev dosegajo za upravljanje nižje stroške, kot pa če se za varčevanje oziroma nalaganje sredstev v kapitalske trge odločamo sami
  • je brezskrbna naložba, kajti strokovnjaki delajo za vas
  • zavarujejo se lahko osebe med 16. in 75. letom starosti

Zanima me

Če želite skleniti naložbeno zavarovanje, izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu


Potrebujete pomoč?