Otroci lahko sami nalagajo svoje prihranke in uresničijo svoje želje
višja obrestna mera kot na klasičnem osebnem računu
brezplačno vodenje računa
preprosto in ugodno poslovanje za predšolske in šolske otroke do 15. leta

Lastnosti 

  • število in višina pologov sta poljubna
  • sredstva so vedno na voljo, brez kakršne koli časovne omejitve po odprtju večvalutnega računa prejmete mednarodno plačilno kartico Sberbank Activa Maestro
  • brezplačni prvi trije dvigi gotovine v koledarskem mesecu s kartico Sberbank Activa Maestro na vseh bankomatih v Sloveniji in v državah z evrom
  • za nakazilo denarja na otroški račun omogočamo avtomatsko prenašanje sredstev z vašega osebnega računa
  • nakazovanje pologov je možno tudi prek spletne bančne poslovalnice
  • možnost vezave presežnih sredstev v obliki depozita, tudi prek spletne banke
  • dvig denarja: otroci v spremstvu pooblaščenca lahko kadarkoli dvignete svoj denar z varčevalnega računa

Informativni izračun

Primer informativnega izračuna rednih mesečnih pologov na otroški varčevalni transakcijski račun za dobo 10 oziroma 18 let:

Mesečni polog Doba varčevanja 10 let Doba varčevanja 18 let
20 EUR 2.424,71 EUR 4.400,22 EUR
50 EUR 6.061,78 EUR 11.000,55 EUR
100 EUR 12.123,57 EUR 22.001,10 EUR


Polog 20, 50 oziroma 100 EUR je opravljen vsakega 1. v mesecu (10 oziroma 18 let), začetek varčevanja je oktobra 2015. Privarčevani znesek je pri 10-letnem varčevanju izračunan za 1. 6. 2026 in pri 18-letnem za 1. 6. 2034, ko se lahko opravi dvig sredstev (v obdobju varčevanja ni bilo nobenega dviga sredstev z računa). Za celotno obdobje je upoštevana obrestna mera 0,20 % letno. Pripis obresti se izvaja mesečno. V informativnem izračunu ni upoštevana morebitna davčna obveznost plačila davka od obresti.
Izračun je veljaven na dan 20. 6.2016.


Za odprtje računa potrebujete 

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) otroka in enega od staršev oz. skrbnika
  • potrdilo o davčni številki otroka in enega od staršev oz. skrbnika
Pomembna informacija
Sredstva na otroških varčevalnih transakcijskih računih pri Sberbank d.d. so po trenutno veljavni zakonodaji (Zakon o dohodnini ZDoh-2) denarni depozit, zato velja, da so obresti na tem računu obdavčene skladno z vsakokrat veljavnimi določili za obdavčitev obresti od denarnih depozitov, sklenjenih pri bankah in hranilnicah. Sredstva na otroških varčevalnih transakcijskih računih, skladno s trenutno veljavno zakonodajo, sodijo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.

Naroči

Starši oziroma skrbniki se skupaj z otrokom oglasite v poslovalnici banke, kjer vam bomo na otrokovo ime odprli otroški varčevalni račun.