Elektronski varčevalni račun z višjo obrestno mero, brez vezave sredstev
poslovanje je možno prek spleta ali prek mobilne banke
brez vezave sredstev
hiter dostop do vaših prihrankov
enostavno upravljanje
privlačna obrestna mera
brezplačno vodenje računa

Lastnosti

  • prihranek časa in denarja
  • enostavno, varno in pregledno poslovanje prek spletne in mobilne banke
  • enostaven prenos sredstev na elektronski račun in z njega
  • sredstva na računu so ves čas dostopna brez minimalnega in maksimalnega stanja na računu
  • račun eObresti preprosto odprete prek spleta, menjava banke ni potrebna
  • za dostop do računa uporabljate kartico in čitalec ali kvalificirano digitalno potrdilo

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • originalno potrdilo o davčni številki

Potrebujete pomoč?