Elektronski varčevalni račun brez vezave sredstev
poslovanje je možno prek spleta ali prek mobilne banke
brez vezave sredstev
hiter dostop do vaših prihrankov
enostavno upravljanje
brezplačno vodenje računa

Lastnosti

  • prihranek časa in denarja
  • enostavno, varno in pregledno poslovanje prek spletne in mobilne banke
  • enostaven prenos sredstev na elektronski račun in z njega
  • sredstva na računu so ves čas dostopna brez minimalnega in maksimalnega stanja na računu
  • račun eObresti preprosto odprete prek spleta, menjava banke ni potrebna
  • za dostop do računa uporabljate kartico in čitalec ali kvalificirano digitalno potrdilo

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • originalno potrdilo o davčni številki