Kaj je ABS depozit PLUS?

 

ABS depozit je kombinacija naložbe v vzajemne sklade ALTA in varčevanja v klasičnem bančnem depozitu.

Kombinacijo skladov in višino vplačila v sklade določite sami, pri čemer je obrestna mera za depozitni del odvisna od višine vplačila v sklade in izbrane kombinacije skladov.

ABS depozit plus je edinstvena naložbena možnost na trgu, saj sta v tej kombinaciji združena dva najbolj priljubljena produkta za plemenitenje prihrankov posameznikov – klasični bančni depozit in naložba v vzajemne sklade. V kombinaciji dobite dvoje – izjemno konkurenčno obrestno mero za depozitni del kombinacije in  investiranje v sklade brez vstopnih stroškov, ki bi posredno zmanjševali znesek naložbe. Še več, plačila vstopnih stroškov ste oproščeni tudi za morebitna dodatna vplačila in za neomejen čas oz. dokler je pristopna izjava za sklade veljavna. V kolikor nujno potrebujete sredstva, lahko kadarkoli zahtevate izplačilo naložbe iz skladov brez stroškov.

Kombinacija ABS depozit plus vam omogoča najbolj optimalno investiranje vaših prihrankov v kombinaciji bančnega depozita s konkurenčno obrestno mero in investicije v vzajemne sklade brez kakršnihkoli vstopnih ali izstopnih stroškov. 

 

abs-depozit-plus-obrestna-mera-sticker


Za vas smo pripravili 3 naložbene kombinacije, ki so sestavljene iz 5 skladov*.

S tem je omogočena visoka razpršitev sredstev, s čimer se omeji tveganje naložbe.

abs-depozit-plus-graf-dinamicna-kombinacija-skladov

DINAMIČNA naložbena kombinacija skladov

Naložbena struktura predstavlja predvsem investiranje v sklade, ki svoja sredstva nalagajo v delnice po vsem svetu. Potencialni donos delniških skladov je najvišji, vendar je taka naložba tudi nekoliko bolj podvržena vplivom razmer na finančnih trgih.

abs-depozit-plus-graf-uravnotezena-kombinacija-skladov

URAVNOTEŽENA naložbena kombinacija skladov

Naložbena struktura predstavlja investiranje v sklade, ki svoja sredstva nalagajo delno v obveznice in delno v delnice. S tem se tveganje naložbe zmanjša, vendar se še vedno ohrani možnost doseganja visokih potencialnih donosov.
abs-depozit-plus-graf-konzervativna-kombinacija-skladov

KONZERVATIVNA naložbena kombinacija skladov

Naložbena struktura predstavlja predvsem investiranje v sklade, ki svoja sredstva nalagajo v državne in podjetniške obveznice po vsem svetu. Taka naložba je manj tvegana, vendar ima tudi manjše potencialne donose.

*točne informacije o skladih, ki so vključeni v posamezno naložbeno kombinacijo, dobite v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.


Želite neposreden nasvet?

Izpolnite spodnji obrazec in se dogovorite za sestanek:

Telefonu


Naložba v vzajemne sklade vam omogoča možnost doseganja višjih potencialnih donosov, vendar se je ob tem potrebno zavedati, da donos pri naložbi v sklade ni garantiran in je zato vsaka naložba v sklade povezana z določenimi tveganji. Minimalna priporočljiva doba investiranja je 5 let ali več. Namreč, z dobo naložbe se tveganje bistveno zmanjša in se poveča možnost doseganja pričakovanih donosov. Ob tem pa se moramo vseeno zavedati, da pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose. Za več informaciji obiščite najbližjo poslovalnico Sberbank banke d.d.