Odlične bančne storitve in ugodnosti za naročnike Delovih edicij

40 EUR dobroimetja na račun prejmete že ob odprtju in nato vsako leto
vključen izredni limit v višini
do 2.500 EUR
brezplačen vklop spletne banke eSberbank SI 

Vključene storitve

Storitve, ki so tudi vključene brez doplačila


Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu

 • mobilna banka mSberbank SI
 • varnostni SMS za kartico Ide@l Mastercard z odloženim plačilom
 • trajniki in direktne bremenitve
 • izredni limit na računu v višini nad 2.500 EUR

Primerjajte računa

 • Vodenje računa in debetna kartica Mastercard
 • Pristopnina za spletno banko
 • Plačilna kartica Ide@l Mastercard
 • Zavarovanje izrednega limita
 • Varnostni SMS
 • Izredni limit na računu
 • Bonus
 • Mesečno nadomestilo
 • Račun Delo Premium
 • Zlata
 • Activa Maestro
 • 2.500,00 EUR
 • 40 EUR ob odprtju
 • 6,99 EUR
 • Zanima me
 • Klasični račun
 • 3,00 EUR
 • Brez zavarovanja
 • do 300 EUR
 • 2,79 EUR
 • Zanima me

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila

Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke. 

POJASNILO
Sberbank bo nakazala 40 EUR dobroimetja naročniku Delovih edicij na Delo Premium transakcijski račun najkasneje v roku 14 dni od datuma, ko bo imetnik transakcijskega računa prejel prvo redno nakazilo v obliki plače, pokojnine, avtorskega honorarja ali pogodbenega dela na omenjeni račun, odprt pri Sberbank. V primeru nezadostne bonitete prosilca si Sberbank d.d. pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita in izdajo kartice Ide@l Mastercard. Izredni limit se ne zavaruje v primeru, da je odobren maksimalno v dvakratniku povprečnega rednega mesečnega priliva (v zadnjih 3 mesecih), hkrati pa boniteta stranke v ničemer ne odstopa od internih pravil banke za odobravanje izrednih limitov na transakcijskih računih za potrošnike. V nasprotnem primeru se limit zavaruje, stroške plačila zavarovalne premije pa plača imetnik računa.

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki
 • mesečno ali letno potrdilo o plačilu naročnine Delovih edicij

Zanima me

Če želite odpreti račun, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu