Odlične bančne storitve in ugodnosti za naročnike Delovih edicij

40 EUR dobroimetja na račun prejmete že ob odprtju in nato vsako leto
vključen izredni limit v višini
do 2.500 EUR
brezplačna aktivacija spletne banke eSberbank SI 
varnostni SMS za debetno kartico Activa Maestro
vodenje računa in zlata debetna kartica Activa Maestro

Vključene storitve

Storitve, ki so tudi vključene brez doplačila


Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu

 • mobilna banka mSberbank SI
 • varnostni SMS za Ide@l Mastercard kartico z odloženim plačilom
 • trajniki in direktne bremenitve
 • izredni limit na računu v višini nad 2.500 EUR

Primerjajte računa

 • Vodenje računa in kartica Activa Maestro
 • Pristopnina za spletno banko
 • Plačilna kartica Ide@l Mastercard
 • Zavarovanje izrednega limita
 • Varnostni SMS
 • Izredni limit na računu
 • Bonus
 • Mesečno nadomestilo
 • Račun Delo Premium
 • Zlata
 • Activa Maestro
 • 2.500,00 EUR
 • 40 EUR ob odprtju
 • 6,99 EUR
 • Zanima me
 • Klasični račun
 • 3,00 EUR
 • Brez zavarovanja
 • do 300 EUR
 • 2,79 EUR
 • Zanima me

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila

Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke. 

POJASNILO
Sberbank bo nakazala 40 EUR dobroimetja naročniku Delovih edicij na Delo Premium transakcijski račun najkasneje v roku 14 dni od datuma, ko bo imetnik transakcijskega računa prejel prvo redno nakazilo v obliki plače, pokojnine, avtorskega honorarja ali pogodbenega dela na omenjeni račun, odprt pri Sberbank. V primeru nezadostne bonitete prosilca si Sberbank d.d. pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita in izdajo kartice Ide@l Mastercard. Izredni limit se ne zavaruje v primeru, da je odobren maksimalno v dvakratniku povprečnega rednega mesečnega priliva (v zadnjih 3 mesecih), hkrati pa boniteta stranke v ničemer ne odstopa od internih pravil banke za odobravanje izrednih limitov na transakcijskih računih za potrošnike. V nasprotnem primeru se limit zavaruje, stroške plačila zavarovalne premije pa plača imetnik računa.

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki
 • mesečno ali letno potrdilo o plačilu naročnine Delovih edicij

Zanima me

Če želite odpreti račun, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu