Preprosto in varno urejanje vaših finančnih obveznosti
brezplačni dvigi gotovine na bankomatih Sberbank v Sloveniji
brezplačni prvi trije dvigi gotovine v mesecu na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah EU, kjer je evro uradna valuta države

Vključene storitve

Storitve, ki so tudi vključene brez doplačila


Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu


Primerjajte računa

 • Vodenje računa in debetna kartica Mastercard
 • Plačilni nalogi prek spletne banke 1
 • SEPA direktne bremenitve
 • Pristopnina za spletno banko
 • Pristopnina za mobilno banko
 • Plačilna kartica Ide@l Mastercard
 • Posojilna kartica Ide@l Mastercard
 • Mesečno nadomestilo
 • Klasični račun
 • 3,00 EUR
 • 3,00 EUR
 • 3,20 EUR/mes
 • 2,79 EUR
 • Zanima me
 • Start račun
 • neomejeno
 • neomejeno
 • Klasična
 • 1,20 EUR/mes (Standard)
 • 5,99 EUR
 • Zanima me

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila

Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke.

POJASNILO
V primeru nezadostne bonitete prosilca si Sberbank d.d. pridržuje pravico zavrniti odobritev limita in izdajo posojilne kartice Ide@l Mastercard. Brezplačni dvigi veljajo za dvig gotovine z debetno kartico Mastercard na vseh bankomatih Sberbank v Sloveniji in za prve tri dvige gotovine v mesecu na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah EU, kjer je evro uradna valuta države.in v državah z evro valuto.
1Plačilni nalogi prek spletne banke - velja za domače plačilne naloge prek spletne banke do 50.000 EUR.

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki

Cenik

Cenik vseh storitev PDF, 568 KB

Zanima me
KLASIČNI račun

Če želite več informacij o računu, vas prosimo, da izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek.

Telefonu


Vlogo za odprtje računa lahko oddate tudi prek spleta

Izpolnite spletno vlogo za odprtje računa. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek.

Oddaj vlogo

Oddaja vloge prek spleta

Izpolnite vlogo

Prek spleta oddajte vlogo za odprtje računa.

Podpis pogodbe

Kontakt

Poklicali vas bomo in uredili podpis pogodbe.

Aktivacija in uporaba računa

Aktivacija računa

Aktivirali vam bomo račun.