1 Osnovni podatki
2 Lastnosti računa
3 Osebni podatki

Potrebujete

  • samo 9 minut svojega časa
  • stari morate biti najmanj 18 let
  • stalno prebivališče v Sloveniji
  • veljaven osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico)
  • potrdilo o davčni številki
  • številko sedanjega računa, ki jo najdete na bančni kartici
  • zadnji mesečni bančni izpisek (v primeru naročila limita na osebnem računu in plačilne kartice Mastercard)

Vaši podatki

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki, so na voljo na sberbank.si/varstvo-osebnih-podatkov.

Naročilo lahko zaključite z obiskom mobilnega bančnika na vašem domu, ki vam bo prinesel vse potrebno za začetek poslovanja, ali z obiskom ene od naših poslovalnic.

Najkasneje naslednji delovni dan vas bomo poklicali in se dogovorili o času in kraju postopka identifikacije, podpisu dokumentacije in prevzemu bančne kartice.