Preklici, izgube, kraje

Izgubo kartice prijavite takoj, ko jo pogrešite, v katerikoli enoti Sberbank ali v enoti banke, ki vodi vaš transakcijski račun. V primeru preklica kartice po telefonu nam to lahko sporočite 24 ur na dan, 7 dni v tednu na številke:

Če je bila kartica ukradena ali če obstaja sum kraje, morate odtujitev prijaviti tudi najbližji policijski postaji.

Z dnem prejema obvestila o izgubi ali kraji kartice bo banka kartico preklicala in onemogočila nadaljnje poslovanje s to kartico. Banka prevzame odgovornost za nastalo škodo po preklicu kartice. Imetniki Ide@l Mastercard posojilne kartice imajo vključeno zavarovanje za primer zlorabe ob izgubi ali kraji kartice. Banka krije škodo nepooblaščenih transakcij do višine 300 EUR tudi za transakcije, ki so bile opravljene do 24 ur pred preklicem kartice.

Novo kartico boste naročili v matični poslovalnici, prejeli jo boste v 7 delovnih dneh.