Razpršite svoje premoženje glede na različne stopnje tveganja
svoje točke lahko kadarkoli prodate – delno ali v celoti
preglednost: vrednost vašega premoženja je znana vsak trenutek

izkušeni strokovnjaki vam pomagajo pri načrtovanju vaših vlaganj


NOVOST - Enostavno vplačilo v vzajemne sklade ALTA prek QR kode

Nov način vplačila v vzajemne sklade ALTA s pomočjo QR kode omogoča sodoben način vplačil preko vaše mobilne banke mSberbank SI. QR koda omogoča popoln zajem vseh podatkov za vplačilo in zmanjšuje možnost napak pri vnosu podatkov. Za pridobitev QR kode izpolnite spodnji obrazec, naši svetovalci pa vam bodo QR kodo posredovali na e-poštni naslov.


Lastnosti 

 • Prilagodljivost:
  • V vzajemne sklade lahko vlagajo tako posamezniki kot podjetja.
  • Dinamika vplačil je stvar vaše osebne odločitve.
  • Sami določate višino posameznega vplačila.
  • Najmanjše možno vplačilo je prodajna vrednost ene točke.
 • Donosnost: odvisna je od prihodnjega splošnega gibanja tečajev vrednostnih papirjev na svetovnih kapitalskih trgih, v manjši meri pa tudi od provizij in stroškov vzajemnega sklada ter uspešnosti družbe za upravljanje pri upravljanju premoženja vzajemnega sklada. Zaradi možnih neugodnih gibanj tečajev vrednostnih papirjev in valut vrednost glavnice in donosov ni zagotovljena. Vlagatelj prevzema tveganje za izgube vloženih sredstev v investicijske kupone posameznega vzajemnega sklada in morebitnih donosov. Realizirani pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
 • Tveganost: trženje, distribucijo in vplačila investicijskih skladov opravlja Sberbank d.d. Vzajemni skladi niso bančna storitev in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Prav tako banka za te produkte ne jamči in nima nikakršnih obveznosti. Realizirani pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
 • Stroški: za upravljanje sklada se obračunava upravljavska provizija, ki se zaračunava dnevno pred izračunom vrednosti enote premoženja in je odvisna od posameznega sklada.
 • Ob vsakem vplačilu v vzajemni sklad se zaračuna vstopna provizija, ki je odvisna od posameznega sklada. Objavljena donosnost na sredstva se zmanjša za vstopno provizijo. Izstopne provizije ni. Pomembno je, da stranka pred podpisom pristopne izjave preveri veljavne pogoje in lastnosti storitve.
Opozorilo vlagateljem
Trženje, distribucijo in vplačila investicijskih skladov opravlja Sberbank d.d. Vzajemni skladi niso bančna storitev in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Prav tako banka za te produkte ne jamči in nima nikakršnih obveznosti. Realizirani pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

 

Zanima me enostavno vplačilo prek QR kode

Izpolnite obrazec in naši svetovalci vam bodo na e-poštni naslov posredovali QR kodo.

Telefonu


Podrobnosti 

Preberite več o ALTA skladih:  ALTA Skladi

Ali obiščite spletno stran: www.alta.si