Vaše prihranke upravljajo izkušeni strokovnjaki, ki tveganost naložb prilagajajo vaši starosti in željam
brezskrbno varčevanje za pokojnino ali druge dolgoročne cilje
izbirate lahko med petimi naložbenimi portfelji - glede na želeno udeležbo pri donosih
prilagajanje vašim potrebam v različnih življenjskih obdobjih

Lastnosti 

  • finančna varnost za vas in vaše bližnje v primeru nezgode, bolezni ali smrti
  • optimalni donosi ob stalnem prilagajanju naložb razmeram na trgu
  • možnost samostojne izbire naložbene politike (FLEGMA po meri)
  • možnost delnih izplačil in predujma
  • po 10 letih dohodek iz naložbenega zavarovanja ni obdavčen
  • v času trajanja zavarovanja ste življenjsko zavarovani za primer smrti in lahko izberete tudi dodatna zavarovanja
  • možnost prehajanja med naložbenimi portfelji brez plačila davka zaradi prodaje

Primerjava

Naložbeni portfelji
Drzno Flegma Dinamično Flegma Uravnoteženo Flegma Modro Flegma Garantirano Flegma

Starost

15-35 let*

36-45 let*

46-55 let*

56-60 let*

nad 60 let*

Trajanje

dolgoročno

dolgoročno

dolgoročno

dolgoročno

 

Donosi

nadpovprečno visoki

relativno visoki

zmerno visoki

stabilni

ohranitev vrednosti premoženja

Stopnja tveganja

visoka

povečana

umirjena

nižja

brez tveganja

Naložbe

razvijajoči se trgi in trgi v razvoju

trgi v razvoju in razviti trgi

razviti svetovni delniški trgi in domači delniški trg

podjetja z veliko tržno kapitalizacijo na razvitih trgih in naložbe v slovenske vrednostne papirje

GaranT, ki zagotavljajo izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v mesecu

Struktura naložb

31. 8. 2014

Alta India: 15,13 %

Alta India: 13,18 %

Alta Global: 20,28 %

Alta Global: 10,23 %

GaranT 4: 100 %

 

Alta Asia: 34,83 %

Alta Asia: 28,98 %

Alta Asia: 10,00 %

Alta Pharma-Tech: 10,26 %

 

 

Alta Global: 10,06 %

Alta Komet: 12,16 %

Alta High Yield Bond: 39,18 %

Alta High Yield Bond: 59,07 %

 

 

Alta Komet: 15,13 %

Alta Global: 8,09 %

Alta Senior: 20,33 %

Alta Senior: 20,44 %

 

 

Alta High Yield Bond: 9,72 %

Alta High Yield Bond: 24,41 %

Alta Pharma-Tech: 10,21 %

 

 

 

Alta Senior: 15,13 %

Alta Senior: 13,18 %

 

 

 

* Navedena starost predstavlja vstopno starost ali prehode med portfelji pri Flegma penziji.

Podrobnosti 

Za podrobnosti o Flegmi si prenesite dokument:  FLEGMA PDF, 324 KB


Zanima me

 Če vas zanima Flegma, izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu