Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja

Izjemna ponudba je izjemna priložnost

Ko želite:

  • uresničiti želje, s katerimi že (pre)dolgo odlašate,
  • poplačati manj ugodne obveznosti (dražje kredite, lizinge, limite, obveznosti kreditnih kartic),
  • zmanjšati število ali razpršenost obveznosti, za enostavnejši nadzor (različne mesečne obroke spremenite v enega),
  • zmanjšati znesek mesečnih obveznosti (izberete možnost odplačevanja na več mesecev).

Sticker - samo za prvih 100.


Kredit, ki je ugoden in prilagodljiv

Akcijska obrestna mera

Fiksna obrestna mera samo 1,99 % p.a.!

Samo za prvih 100.

Odplačilna doba do 10 let

Odplačilna doba do 84 mesecev za kredite, zavarovane pri zavarovalnici.

Odplačilna doba do 120 mesecev za kredite, zavarovane s hipoteko.

Različni načini izplačila

Sredstva kredita lahko izplačamo na vaš transakcijski račun in z njimi prosto razpolagate (gotovinski) ali pa jih izplačamo na podlagi računa/predračuna (namenski), zaradi česar je lahko zavarovalna premija nižja.


Informativni izračun


Uporabite spodnji obrazec za izbiro želenih možnostih. Izračun vam bo prikazal najugodnejše rezultate.

Za individualno ponudbo nam pošljite povpraševanje.

Izračun je le informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Ob sklepanju pogodbe preverite takrat veljavne pogoje.

 Izračunajte:Kako do ponudbe?

Za najem kredita po akcijskih pogojih je potrebno v poslovalnici hkrati odpreti še izbran transakcijski račun, skleniti pogodbo za kartico Ide@l Mastercard ter aktivirati mobilno in spletno banko.

V kolikor ste zainteresirani za ponudbo, pošljite povpraševanje. Kontaktirali vas bomo in odgovorili na vaša vprašanja oziroma se dogovorili za termin ter poslovalnico, ki jo boste želeli obiskati.

Obiskali boste izbrano Sberbank poslovalnico, kjer sklenete kredit (ob pogoju, da je dokumentacija popolna in vaša kreditna sposobnost omogoča odobritev).

Pridružite se številnim zadovoljnim komitentom

Sberbank Slovenija z najvišjo oceno zadovoljstva strank

Raziskava Net promotor score (NPS) meri zadovoljstvo strank. V raziskavi NPS za leto 2021, ki jo je izvedla agencija za marketinško svetovanje Valicon, smo dosegli odlične rezultate.

Glede na analizo raziskave smo dosegli najboljši rezultat med konkurenčnimi bankami v Sloveniji, dosegli pa smo tudi najvišjo oceno v kategoriji bank (banke s fizično prisotnostjo v Sloveniji).

Ti rezultati so potrditev prizadevanj, s katerimi na prvo mesto postavljamo odnos in storitve na najvišji ravni.

Preberite več v prispevku >


Pošljite povpraševanje

Izpolnite obrazec za več informacij ali sestanek s svetovalcem:

Telefonu


Potrebujete več informacij?

Pošljite nam vprašanja prek
spletnega obrazca. Kontaktirali vas bomo z vsemi informacijami oziroma se dogovorili za termin obiska v poslovalnici.

Obiščite katerokoli od naših poslovalnic. Z veseljem vam bomo pomagali in pripravili individualno ponudbo.

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 22 65 vsak delovnik med 8:00 in 19:30.


Primeri informativnih izračunov:
Naziv kredita   POTROŠNIŠKI KREDIT
"Samo za prvih 100"
POTROŠNIŠKI KREDIT 
"Samo za prvih 100"
 Znesek kredita 10.000 EUR  20.000 EUR 
Odplačilna doba (v mesecih) 60 84
Mesečna anuiteta 175,23 EUR  255,26 EUR
Vrsta obrestne mere fiksna fiksna
Obrestna mera 1,99% p.a. 1,99% p.a.
Stroški odobritve 135,00 EUR  135,00 EUR
Stroški zavarovanja 272,31 EUR 750,47 EUR 
Skupni stroški kredita 925,77 EUR 2.336,19 EUR 
EOM 3,75 % 3,38 %
Skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec  10.925,77 EUR  22.336,19 EUR 
*Pogoji akcijske ponudbe
Akcijska ponudba velja za prvih 100 oddanih kreditnih vlog strank, ki izpolnjujejo akcijske pogoje (spodaj) od 23. 8. 2021 dalje.
Akcijska obrestna mera velja za nove stranke, ki ob najemu kredita še nimajo odprtega TRR pri Sberbank banki ter nimajo kartice Ide@l Mastercard in bodo z najemom kredita prenesli poslovanje na Sberbank banko (odprejo TRR in prenesejo plačo ali pokojnino na Sberbank banko) ter sklenejo pogodbo za kartico Ide@l Mastercard, hkrati pa tudi aktivirajo spletno banko eSberbank SI ter mobilno banko mSberbank SI.
Akcija ne velja za obstoječe stranke, ki imajo pri Sberbank banki že odprt TRR ali sklenjeno pogodbo za kartico Ide@l Mastercard, razen v primeru, da je bil TRR odprt oziroma sklenjena pogodba za kartico Ide@l Mastercard v času trajanja akcije.
Akcija velja za potrošniške kredite, zavarovane pri zavarovalnici ali z zastavo nepremičnine (hipoteko).
Akcija ne velja za kredite, sklenjene preko kreditnih posrednikov.
Akcija se izključuje z morebitnimi drugimi akcijskimi pogoji, posebnimi ponudbami in drugimi popusti/ugodnostmi.
Reprezentativni informativni izračuni
Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita (vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, brez dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil,stroškov), o katerih sta se dogovorila banka in kreditojemalec. Izračun EOM je veljaven na dan izdelave izračuna 24.08.2021 in se lahko spremeni v kolikor se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Ta izračun je informativne narave in za banko nezavezujoč.
Pogoj za odobritev kredita z akcijsko obrestno mero je odprt transakcijski račun pri Sberbank z namenom prejemanja plače ali pokojnine za čas trajanja kreditne pogodbe, sklenitev Ide@l Mastercard kartice, Mobilne in Spletne banke. 
Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa na katerega prejema redne prilive iz naslova iz naslova plače ali pokojnine, za čas trajanja kreditne pogodbe, sklenitev Ide@l Mastercard kartice, Mobilne in Spletne banke. Strošek vodenja transakcijskega računa, Ide@l Mastercard kartice, Mobilne in Spletne banke je odvisen od vrste transakcijskega računa. Povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke www.sberbank.si.
Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.