Najugodnejši potrošniški kredit

V raziskavi »Najugodnejša banka«, ki jo časopis Moje Finance izvaja že od leta 2009, smo dosegli prvo mesto na področju potrošniških kreditov med 14 bankami in hranilnicami v Sloveniji.**


Certifikat najugodnejša banka 2021.odplačilna doba do 84 mesecev oziroma do 240 mesecev za kredite, zavarovane s hipoteko

ugodna fiksna ali spremenljiva obrestna mera

poplačila obstoječe, manj ugodne kredite z novo najetim

nizki stroški odobritve, za vodenje kredita ne zaračunavamo stroškov

kredit lahko najamejo tudi nekomitenti, menjava banke ni potrebna


Izjemna ponudba je izjemna priložnost.

S potrošniškim kreditom imate pri poplačilu obstoječih obveznosti več možnosti:

 • Poplačate manj ugodne obveznosti (dražje kredite, lizinge, limite, obveznosti kreditnih kartic),
 • zmanjšate število ali razpršenost obveznosti, za enostavnejši nadzor (različne mesečne obroke spremenite v enega),
 • zmanjšate znesek mesečnih obveznosti (izberete možnost odplačevanja na več mesecev).

Informativni izračun


Izberite želene možnosti v spodnjem obrazcu. Izračun vam bo prikazal najugodnejše rezultate.

Za individualno ponudbo nam pošljite povpraševanje.

Izračun je le informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Ob sklepanju pogodbe preverite takrat veljavne pogoje.

 Izračunajte:


Značilnosti

 • 100 % gotovinsko izplačilo ali plačilo po predračunu
 • različne odplačilne dobe
 • različne možnosti za zavarovanje kredita

Izplačilo kredita

Sredstva kredita lahko porabite za različne namene in jih nakažemo

 • na vaš transakcijski račun in z njimi prosto razpolagate
 • na račun prodajalca na podlagi računa ali predračuna za plačilo nakupa dobrin ali storitev
 • za poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti pri drugih bankah

Potrebni dokumenti

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • potrdilo o davčni številki
 • vloga za odobritev kredita
 • vloga za posredovanje podatkov o prilivih iz plače, rente ali pokojnine ter odtegljajih prek trajnikov - za nekomitente
 • odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved na plačo oz. pokojnino v dveh (2) izvodih
 • dokument, ki izkazuje prihodke za zadnjih 12 mesecev:
  • 12 bančnih izpiskov, ali
  • 12 plačilnih list, ali
  • obrazec »Potrdilo delodajalca«, izpolnjeno za zadnjih 12 mesecev, ali
  • obrazec »Vloga za posredovanje podatkov«, izpolnjena za zadnjih 12 mesecev

Zanima me
POTROŠNIŠKI kredit

Če vas zanima kredit, vas prosimo, da izpolnite obrazec. Kontaktirali vas bomo in odgovorili na vaša vprašanja oziroma se z vami dogovorili za sestanek s svetovalcem.


Certifikat najugodnejša banka 2021.

Telefonu*Pogoji akcijske ponudbe
Akcijska ponudba velja za vse oddane kreditne vloge strank s popolno kreditno dokumentacijo, ki izpolnjujejo akcijske pogoje, od 1. 12. 2021 do vključno 31. 01. 2022 s podpisano kreditno pogodbo najpozneje do 20. 2. 2022.
Akcijska obrestna mera velja za nove stranke, ki ob najemu kredita še nimajo odprtega TRR pri Sberbank banki ter nimajo posojilne kartice Ide@l Mastercard in bodo z najemom kredita prenesli poslovanje na Sberbank banko (odprejo TRR in prenesejo plačo ali pokojnino na Sberbank banko) ter sklenejo pogodbo za posojilno kartico Ide@l Mastercard, hkrati pa tudi aktivirajo spletno banko eSberbank SI ter mobilno banko mSberbank SI.
Akcija ne velja za obstoječe stranke, ki imajo pri Sberbank banki že odprt TRR ali sklenjeno pogodbo za kartico Ide@l Mastercard, razen v primeru, da je bil TRR odprt oziroma sklenjena pogodba za kartico Ide@l Mastercard v času trajanja akcije.
Akcija velja za potrošniške kredite, zavarovane pri zavarovalnici ali z zastavo nepremičnine (hipoteko).
Akcija ne velja za kredite, sklenjene preko kreditnih posrednikov.
Akcija se izključuje z morebitnimi drugimi akcijskimi pogoji, posebnimi ponudbami in drugimi popusti/ugodnostmi.
**Certifikat revije Moje finance
Certifikat Najugodnejša banka 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med bankami na slovenskem trgu v septembru 2021.