Uresničite želje sebi in vašim najdražjim
ali poplačajte obstoječe obveznosti


Nizka obrestna mera in stroški

Najem kredita brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja.

Prilagodljivo odplačevanje

Odplačilna doba do 120 mesecev s fiksno ali spremenljivo obrestno mero.

Poplačajte obstoječe obveznosti

Zmanjšajte število ali razpršenost obveznosti in imejte enostaven nadzor (en mesečni obrok namesto večih).


Značilnosti:

  • 100% gotovinsko izplačilo ali plačilo po predračunu
  • različne odplačilne dobe

Izplačilo kredita:

  • na vaš transakcijski račun in z njim prosto razpolagate
  • na račun prodajalca na podlagi računa ali predračuna za plačilo nakupa dobrin ali storitev
  • za poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti pri drugih bankah

Informativni izračun

Nalagam...

Valuta kredita:

Namen kredita:

Vrsta obrestne mere:

Način zavarovanja:

Vnesite znesek zaokrožen na 100 EUR.

Primeri informativnih izračunov:

Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita (vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, brez dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil,stroškov), o katerih sta se dogovorila banka in kreditojemalec. Izračun EOM je veljaven na dan izdelave izračuna 24.07.2019 in se lahko spremeni v kolikor se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Ta izračun je informativne narave in za banko nezavezujoč.
Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa na katerega prejema redne prilive iz naslova iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste transakcijskega računa. Povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke www.sberbank.si.
Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.

Pošljite povpraševanje

Izpolnite obrazec za sestanek s svetovalcem ali več informacij:

Telefonu

Dokumenti, ki jih potrebujete ob obisku poslovalnice:

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • davčna številka
  • zaposleni: potrdilo delodajalca in zadnje tri plačilne liste, nekomitenti tudi zadnjih šest bančnih izpiskov ali obrazec Vloga za posredovanje podatkov
  • upokojenci: zadnje originalno obvestilo ZPIZ-a, nekomitenti tudi zadnji bančni izpisek
  • odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo. oz. pokojnino v dveh (2) izvodih

Preberite tudi

Kartica Ide@l Mastercard®

Kartica Ide@l Mastercard®

Preberite, zakaj je idealna za vse vaše nakupe in preverite vaš možen limit. Kredit na 60 obrokov v žepu, garancije in zavarovanja na nakupe in kartico ter številne druge prednosti.

Zanima me >

Varčujte varno in enostavno

Varčujte varno in enostavno

Privlačni depoziti z odlično obrestno mero in zajamčenim donosom. Ker gre za kratkoročne depozite, boste imeli sredstva vedno pri roki. Najnižji znesek vezave je samo 100 EUR.

Izberite depozit po vaših željah >

Ekspres gotovinski kredit

Ekspres gotovinski kredit


Naročite ga kar iz udobja vašega ležalnika. Hitra odobritev in izplačilo v 3 urah. Brez stroškov zavarovanja in vodenja kredita ter brez odvečne dokumentacije.

Preberite več >


Pogoji akcijske ponudbe
*Akcijska ponudba velja od 01.08.2019 do 10.09.2019 za Potrošniški kredit s plačilom premije za tveganje. Ponudba velja za vse oddane Vloge za kredite ter ostalo popolno kreditno dokumentacijo v času trajanja akcije.
Ponudba se izključuje z morebitnimi drugimi akcijskimi pogoji, posebnimi ponudbami in drugimi popusti/ugodnostmi.