Za stranke katerekoli banke

Naziv kredita EKSPRES KREDIT
Znesek kredita 6.000 EUR
Mesečna anuiteta 69,63 EUR
Odplačilna doba 120 mesecev
Vrsta obrestne mere fiksna
Obrestna mera 6,99 % p.a.
Stroški odobritve 210 EUR
Stroški zavarovanja brez
Skupni stroški kredita 2.597,56 EUR
EOM 8,22 %
Skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec  8.597,56 EUR
Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je fiksna.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita (vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, brez dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil,stroškov), o katerih sta se dogovorila banka in kreditojemalec. Izračun EOM je veljaven na dan 05.08.2019 in se lahko spremeni, v kolikor se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Ta izračun je informativne narave in za banko nezavezujoč.
Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.

Morda vas zanima ...

Ugodni potrošniški krediti

Ugodni potrošniški krediti

Naj želje ne čakajo predolgo. Ugodna fiksna ali spremenljiva obrestna mera, odplačilna doba do 240 mesecev. Naredite informativni izračun in se dogovorite za sestanek s svetovalcem.

Zanima me >

Ekspres gotovinski kredit

Ekspres gotovinski kredit

Do 20.000 EUR z izplačilom v 3 urah. Brez stroškov zavarovanja in vodenja kredita ter brez odvečne dokumentacije. Naročite Ekspres kredit kar iz udobja vašega kavča.

Več o Ekspres kreditu >

Avto kredit

Avto kredit

Udobno in preprosto do novega ali rabljenega avtomobila. Odplačilna doba do 10 let, brez stroškov vodenja kredita.

Zanima me >


Naročite kredit

Izpolnite obrazec za sestanek s svetovalcem ali več informacij:

Telefonu


Pogoji za odobritev kredita

  • izkazana kreditna sposobnost in brez negativnih zapisov v sistemu SISBON*
  • kreditojemalec ni in ni bil nikoli v postopku osebnega stečaja
  • kredit lahko najamejo zaposleni in upokojenci
  • v primeru zaposlitve za določen čas, doba kredita ne sme biti daljša od izteka delovnega razmerja 

*Sistem SISBON je informacijski sistem bonitet, ki je vzpostavljen z namenom odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov.

 

  • odprt transakcijski račun pri Sberbank**
  • ob najemu kredita ste stari najmanj 25 in največ 65 let
  • ste državljan Republike Slovenije

  **Ekspres kredit

- brez stroškov vodenja računa za ves čas poslovanja z banko Sberbank,
brezplačen vklop in naročnina spletne banke eSberbank SI ter mobilne banke mSberbank SI,
- brezplačni dvigi gotovine na bankomatih banke Sberbank v Sloveniji,
- brezplačni prvi trije dvigi gotovine v mesecu na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah EU, kjer je evro uradna valuta države,
- brezplačna zamenjava Ekspres računa za katerikoli račun pri Sberbank,
- brezplačna domska in primerjalna asistenca.