Sredstva v enkratnem znesku nakažemo na vaš račun in z njimi prosto razpolagate

odplačilna doba do 84 mesecev oziroma do 240 mesecev za kredite, zavarovane s hipoteko

fiksna ali spremenljiva obrestna mera
kredit lahko najamejo tudi nekomitenti, menjava banke ni potrebna
za vodenje kredita ne zaračunavamo stroškov
nizki stroški odobritve kredita

Informativni izračun

Označite želene možnosti. Izračun vam bo prikazal najugodnejše rezultate.


Značilnosti

 • po podpisu kreditne pogodbe sledi takojšnje nakazilo na transakcijski račun
 • znesek odobrenega gotovinskega kredita je odvisen od višine vaše neto plače ali pokojnine, obstoječih kreditnih obveznosti in dobe odplačevanja
 • gotovinski kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavitvijo nepremičnine; za zavarovanje lahko zastavite tudi depozit ali vrednostne papirje

Potrebni dokumenti

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • potrdilo o davčni številki
 • vloga za odobritev kredita
 • vloga za posredovanje podatkov o prilivih iz plače, rente ali pokojnine ter odtegljajih prek trajnikov - za nekomitente
 • odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved na plačo oz. pokojnino v dveh (2) izvodih
 • dokument, ki izkazuje prihodke za zadnjih 12 mesecev:
  • 12 bančnih izpiskov, ali
  • 12 plačilnih list, ali
  • obrazec »Potrdilo delodajalca«, izpolnjeno za zadnjih 12 mesecev, ali
  • obrazec »Vloga za posredovanje podatkov«, izpolnjena za zadnjih 12 mesecev

Zanima me
GOTOVINSKI kredit

Če vas zanima sklenitev kredita, vas prosimo, da izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu