Enostavno, z minimalno dokumentacijo in enim obiskom banke
ugodna fiksna obrestna mera, nespremenjene mesečne obveznosti celotno dobo odplačevanja
znesek kredita od 1.000 do največ 20.000 EUR
brez stroškov zavarovanja in brez stroškov vodenja kredita

izplačilo kredita v 3 urah

 

za stranke vseh bank
odplačevanje od 12 do 120 mesecev
brezplačen vklop in naročnina spletne banke eSberbank SI*
brezplačen vklop in naročnina mobilne banke mSberbank SI*
*Velja v primeru, da imate pri Sberbank banki aktiven samo Ekspres račun, sicer se pristopnina in naročnina za spletno in mobilno banko zaračunajo po veljavni Tarifi banke.

 


Nalagam...

Valuta kredita:

Namen kredita:

Vrsta obrestne mere:

Način zavarovanja:

Vnesite znesek zaokrožen na 100 EUR.


Značilnosti

 • pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevamo tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice
 • po podpisu kreditne pogodbe sledi takojšnje nakazilo na transakcijski račun odprt pri Sberbank
 • znesek odobrenega kredita je odvisen od višine vaše plače ali pokojnine, obstoječih kreditnih obveznosti in dobe odplačevanja
 • možnost sklenitve življenjskega zavarovanja pod posebej ugodnimi pogoji

Dodatni pogoji

 • izkazana kreditna sposobnost
 • brez negativnih zapisov v v sistemu SISBON1
 • odprt transakcijski račun pri Sberbank2
 • kreditojemalec ni in ni bil nikoli v postopku osebnega stečaja
 • kredit lahko najamejo zaposleni in upokojenci
 • v primeru zaposlitve za določen čas, doba kredita ne sme biti daljša od izteka delovnega razmerja 
 • ob najemu kredit ste stari najmanj 25 in največ 65 let 
 • ste državljan Republike Slovenije
 • po sklenitvi kredita in ob upoštevanju morebitnih drugih mesečnih kreditnih obveznosti vam mora ostati 674 EUR mesečnega prihodka (višina minimalne neto plače).

1Sistem SISBON je informacijski sistem bonitet, ki je vzpostavljen z namenom odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov.

2Ekspres račun

 • brez stroškov vodenja računa za ves čas poslovanja z banko Sberbank,
 • brezplačen vklop in naročnina spletne banke eSberbank SI ter mobilne banke mSberbank SI,
 • brezplačni dvigi gotovine na bankomatih banke Sberbank v Sloveniji, 
 • brezplačni prvi trije dvigi gotovine v mesecu na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah EU, kjer je evro uradna valuta države,
 • brezplačna zamenjava Ekspres računa za katerikoli račun pri Sberbank, 
 • brezplačna domska in primerjalna asistenca. 

Potrebni dokumenti

Potrdilo delodajalca, PDF, 199 KB 

 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • potrdilo o davčni številki
 • bančni izpiski za zadnje tri mesece
 • zadnja plačilna lista (oz. obvestilo ZPIZ-a, če ste upokojeni)
 • potrdilo delodajalca**

** Potrdilo delodajalca je potrebno predložiti v primeru, da zadnjih 12 mesecev v sistemu Sisbon niste imeli zabeleženih drugih obveznosti iz naslova kredita in v primeru da skupna izpostava iz naslova najetega/ih Ekspres kreditov presega 7.500 EUR.


Oddajte naročilo za Ekspres kredit kar prek spleta

Izpolnite spletno vlogo za Ekspres kredit. Vašo vlogo bomo obravnavali in vas o odločitvi obvestili po elektronski pošti.

Oddaj vlogo

Spletna vloga za Ekspres kredit

Izpolnite vlogo

Prek spleta oddajte vlogo za odprtje računa.

Kontakt

Kontaktirali vas bomo in uredili podpis pogodbe.

Izplačilo

Kredit bo izplačan na vaš transakcijski račun.