Enostavno, z minimalno dokumentacijo in enim obiskom banke
ugodna fiksna obrestna mera, nespremenjene mesečne obveznosti celotno dobo odplačevanja
znesek kredita od 1.000 do kar 15.000 EUR
brez stroškov zavarovanja in brez stroškov vodenja kredita

izplačilo kredita v 3 urah

 

za stranke vseh bank
odplačevanje od 12 do 96 mesecev
brezplačna aktivacija in uporabnina spletne banke eSberbank SI*
brezplačna aktivacija in uporabnina mobilne banke mSberbank SI*
*Velja v primeru, da imate pri Sberbank banki aktiven samo Ekspres račun, sicer se pristopnina in uporabnina za spletno in mobilno banko zaračunajo po veljavni Tarifi banke.

Nalagam...

Valuta kredita:

Namen kredita:

Vrsta obrestne mere:

Način zavarovanja:


Značilnosti

 • pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevamo tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice
 • po podpisu kreditne pogodbe sledi takojšnje nakazilo na transakcijski račun odprt pri Sberbank
 • znesek odobrenega kredita je odvisen od višine vaše plače ali pokojnine, obstoječih kreditnih obveznosti in dobe odplačevanja
 • možnost sklenitve življenjskega zavarovanja pod posebej ugodnimi pogoji

Dodatni pogoji

 • izkazana kreditna sposobnost
 • brez negativnih zapisov v v sistemu SISBON1
 • odprt transakcijski račun pri Sberbank2
 • kreditojemalec ni in ni bil nikoli v postopku osebnega stečaja
 • kredit lahko najamejo zaposleni in upokojenci
 • v primeru zaposlitve za določen čas, doba kredita ne sme biti daljša od izteka delovnega razmerja 
 • ob najemu kredit ste stari najmanj 25 in največ 65 let 
 • ste državljan Republike Slovenije.

1Sistem SISBON je informacijski sistem bonitet, ki je vzpostavljen z namenom odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov.

2Ekspres račun

 • brez stroškov vodenja računa za ves čas poslovanja z banko Sberbank,
 • brezplačna aktivacija in uporabnina spletne banke eSberbank SI ter mobilne banke mSberbank SI,
 • brezplačni dvigi gotovine na bankomatih banke Sberbank v Sloveniji, 
 • brezplačni prvi trije dvigi gotovine v mesecu na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah EU, kjer je evro uradna valuta države,
 • brezplačna zamenjava Ekspres računa za katerikoli račun pri Sberbank, 
 • brezplačna domska in primerjalna asistenca. 

Potrebni dokumenti

Potrdilo delodajalca, PDF, 199 KB 

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • potrdilo o davčni številki
 • zaposleni: zadnji bančni izpisek in zadnjo plačilno listo ter potrdilo delodajalca**
 • upokojenci: zadnje originalno obvestilo ZPIZ-a in zadnji bančni izpisek

** Potrdilo delodajalca je potrebno predložiti v primeru, da zadnjih 12 mesecev v sistemu Sisbon niste imeli zabeleženih drugih obveznosti iz naslova kredita in v primeru da skupna izpostava iz naslova najetega/ih Ekspres kreditov presega 7.500 EUR.


Zanima me
EKSPRES
gotovinski kredit

Če vas zanima sklenitev kredita, vas prosimo, da izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu


Potrebujete pomoč?