Dostop do vašega računa eObresti

Dostop prek spletne banke Poslovna eSberbank SI

 

eObresti_ikona_spletna

Vklop uporabniškega dostopa do računa eObresti prek
spletne banke Poslovna eSberbank SI (vstop z načini, ki jih omogoča banka). Aktualni cenik za storitev vodenja računa eObresti za pravne osebe je objavljen tukaj (Cenik storitev PDF - stran 6). Splošne pogoje lahko preverite na tej povezavi.


Vklop dostopa

15 €


Vodenje računa

2 € / mesečnoŽelim račun

Postopek naročila odprtja računa traja približno 10 minut. Račun lahko odpre pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Po uspešno oddani spletni prijavi bo potrebno opraviti osebno identifikacijo uporabnika računa in podpisati pogodbo o odprtju računa. To boste lahko uredili osebno v izbrani enoti Sberbank. Po uspešno opravljeni identifikaciji in podpisu pogodbe vam bomo odprli eObrestni račun. Prejeli boste podatke in/ali opremo (kartico s PIN-om, čitalec kartic) za dostop do računa, odvisno od vrste dostopa, ki ga boste izbrali

Potrebna dokumentacija za odprtje računa za pravne osebe:

 • naziv podjetja,
 • naslov sedeža podjetja,
 • davčna številka podjetja,
 • matična številka podjetja,
 • kontaktni e-mail naslov,
 • ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja (direktor, prokurist),
 • naslov stalnega bivališča zakonitega zastopnika,
 • davčna številka zakonitega zastopnika podjetja,
 • EMŠO zakonitega zastopnika podjetja,
 • ime in priimek uporabnika računa,
 • naslov stalnega bivališča uporabnika računa,
 • številko referenčnega računa – to je številka vašega transakcijskega računa, odprtega pri eni izmed bank v Sloveniji, na katerega boste lahko nakazovali vaša sredstva s Sberbank eObrestnega računa.

Pomoč uporabnikom in dodatne informacije