Odprite svoj račun eObresti

Do računa lahko dostopate s pomočjo pametne kartice, PIN-a in čitalca ali z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA ali AC NLB.

Fizične osebe imajo možnost dostopa tudi prek mobilne banke.

Preverite kaj potrebujete za račun eObresti in izberite dostop, ki vam najbolj ustreza.

Odprtje računa je preprosto in zanj ni potrebno obiskati poslovalnice.