Uprava banke

Gašpar Ogris-Martič

Predsednik uprave

Svojo karierno pot je začel na Dunaju v podjetju Unique Marketing Werbeberatungs gmbH. Nato je od 1992 do 1994 v okviru Avstrijske gospodarske zbornice služboval kot pomočnik gospodarskega atašeja na gospodarskem oddelku Avstrijskega veleposlanika v Ljubljani. Od leta 1996 do 1999 je deloval v takratni hčerinski banki Bank Austria, najprej na Dunaju, nato pa v hčerinski banki v Ljubljani, kjer je bil med drugim namestnik vodje poslovanja s podjetji.

V začetku leta 2000 je nastopil funkcijo člana uprave Banke Volksbank d.d. (predhodnica Sberbank d.d.). Funkcijo predsednika uprave banke je prevzel avgusta 2000. Organizacijsko je pristojen za področje poslovanja s podjetji (Corporate in SME), investicijskim bančništvom in finančnimi trgi, pravno pisarno, notranjo revizijo ter področje kadri in izobraževanje.

Aleš Zajc, MBA

Namestnik predsednika uprave

Prve delovne izkušnje je pridobil v SKB Banki. Leta 2000 je svojo poslovno pot nadaljeval pri Bank Austria Creditanstalt d.d., najprej kot svetovalec uprave in projektni vodja hipotekarnega bančništva, nato pa kot vodja Divizije poslovanja z občani.

Banki Volksbank d.d. se je pridružil junija 2002 kot direktor področja za poslovanje s prebivalstvom. Funkcijo namestnika predsednika uprave je prevzel v marcu 2003, pristojen je za poslovanje s prebivalstvom ter informacijsko tehnologijo.

Elena Burdakova

Članica uprave

Elena je na svoji profesionalni poti pridobila veliko bogatih delovnih izkušenj na področju nacionalnega in mednarodnega bančništva ter svetovanja. V Slovenijo je prišla iz armenske podružnice banke VTB, kjer je od leta 2013 opravljala funkcijo finančne direktorice in članice uprave. Preden se je pridružila banki VTB, je bila zaposlena v različnih bankah, kot so moskovska podružnica Garanti Bank, City Mortgage Bank in Rosgosstrakh Bank OAO. V letih 1997-2002 je pridobila tudi izkušnje s področja revizije v družbah kot so Deloitte & Touche Rusija.

Elena Burdakova je diplomirala na moskovski državni Finančni akademiji.

Damijan Dolinar

Član uprave

Svojo poslovno pot je pričel leta 2002 na področju poslovanja s podjetji in nabiral izkušnje na področju poslovanja z velikimi podjetji ter projektnim in nepremičninskim financiranjem. Od leta 2007 naprej je nadaljeval pot na področju upravljanja tveganj.

Leta 2010 je bil vodja divizije upravljanja s tveganji v Unicredit Banki Slovenija d. d.; od leta 2011 je bil član uprave pristojen za področje upravljanja s tveganji. V letu 2018 pa je prav tako v Unicredit Banki Slovenija d. d. kot član uprave prevzel vodenje divizije poslovanja s prebivalstvom, malimi podjetji in privatno bančništvo.

Sberbank banki d.d. se je pridružil leta 2019 in je pristojen za kreditne odločitve in bilančne analize, prestrukturiranje in izterjavo ter za upravljanje s tveganji.


Nadzorni svet 

Sonja Sarközi

Predsednica nadzornega sveta (predsednica uprave SBAG Dunaj)

Kornel Halmos

Namestnik predsednice nadzornega sveta (SBAG)

Sanjin Bogdan

Član nadzornega sveta (SBAG)

Nataša Pukl

Neodvisna članica nadzornega sveta

Jozefina Trnavska

Članica nadzornega sveta (SBAG)