Uprava banke

Gašpar Ogris-Martič

Predsednik uprave

Svojo karierno pot je začel na Dunaju v podjetju Unique Marketing Werbeberatungs gmbH. Nato je od 1992 do 1994 v okviru Avstrijske gospodarske zbornice služboval kot pomočnik gospodarskega atašeja na gospodarskem oddelku Avstrijskega veleposlanika v Ljubljani. Od leta 1996 do 1999 je deloval v takratni hčerinski banki Bank Austria, najprej na Dunaju, nato pa v hčerinski banki v Ljubljani, kjer je bil med drugim namestnik vodje poslovanja s podjetji.

V začetku leta 2000 je nastopil funkcijo člana uprave Banke Volksbank d.d. (predhodnica Sberbank d.d.). Funkcijo predsednika uprave banke je prevzel avgusta 2000. Organizacijsko je pristojen za področje poslovanja s podjetji (Corporate in SME) in finančnimi trgi, pravno pisarno in skladnost poslovanja, notranjo revizijo ter kadre.

Aleš Zajc, MBA

Namestnik predsednika uprave

Prve delovne izkušnje je pridobil v SKB Banki. Leta 2000 je svojo poslovno pot nadaljeval pri Bank Austria Creditanstalt d.d., najprej kot svetovalec uprave in projektni vodja hipotekarnega bančništva, nato pa kot vodja Divizije poslovanja z občani.

Banki Volksbank d.d. se je pridružil junija 2002 kot direktor področja za poslovanje s prebivalstvom. Funkcijo namestnika predsednika uprave je prevzel v marcu 2003, pristojen je za poslovanje s prebivalstvom ter investicije.

Sergey Ludentsov, MBA

Član uprave

Kariero je začel leta 1996 v Menatep Bank in jo nadaljeval v ruski investicijski banki Trust. Leta 2005 se je kot vodja zakladništva pridružil Impexbank, ki je postala del skupine Raiffeisen Group. V ruski Raiffeisenbank je napredoval do funkcije namestnika CFO. Med leti 2009 in 2011 je bil CFO v JSCB International Financial Club.

Marca 2011 je v Moskvi postal regijski direktor pri Sberbank Rusija. Slovenski Sberbank se je pridružil v letu 2012, ko je postal član uprave, pristojen za finance, spremljavo poslovanja ter organizacijo in IT.

Elisabeth Friedl

Članica uprave

Poslovno pot je začela leta 1991 pri avstrijski Raiffeisenbank. Med letoma 2004 in 2007 je bila vodja upravljanja s kreditnim tveganjem pri Salzburger Landes-Hypothekenbank.

Aprila 2008 se je zaposlila kot vodja projektov pri Volksbank International. Kot vodja področja je v letih 2011 do 2013 vodila vzpostavitev in razvijanje upravljanja s tveganji na nivoju celotne bančne skupine. Del leta 2013 je kot vršilka dolžnosti opravljala funkcijo CRO v Sberbank Europe AG. Aprila 2014 se je pridružila slovenski hčerinski banki kot članica uprave, pristojna za tveganja.


Nadzorni svet 

Valentin Lubomirov Mihov

Predsednik nadzornega sveta (Senior Advisor to the CEO na SBAG Dunaj)

Alexey Bogatov

Namestnik predsednika nadzornega sveta (član uprave SBAG Dunaj)

Radu Octavian Topliceanu

Član nadzornega sveta (SBAG Dunaj)

Leila Nurmanbetova

Članica nadzornega sveta (SBAG Dunaj)

Elena Viklova

Članica nadzornega sveta (SBAG Dunaj)

Stefan Karl Zapotocky

Član nadzornega sveta (član uprave SBAG Dunaj)