Uprava banke

Gašpar Ogris-Martič

Predsednik uprave

Svojo karierno pot je začel na Dunaju v podjetju Unique Marketing Werbeberatungs gmbH. Nato je od 1992 do 1994 v okviru Avstrijske gospodarske zbornice služboval kot pomočnik gospodarskega atašeja na gospodarskem oddelku Avstrijskega veleposlanika v Ljubljani. Od leta 1996 do 1999 je deloval v takratni hčerinski banki Bank Austria, najprej na Dunaju, nato pa v hčerinski banki v Ljubljani, kjer je bil med drugim namestnik vodje poslovanja s podjetji.

V začetku leta 2000 je nastopil funkcijo člana uprave Banke Volksbank d.d. (predhodnica Sberbank d.d.). Funkcijo predsednika uprave banke je prevzel avgusta 2000. Organizacijsko je pristojen za področje poslovanja s podjetji (Corporate in SME) in finančnimi trgi, pravno pisarno in skladnost poslovanja, notranjo revizijo ter kadre.

Aleš Zajc, MBA

Namestnik predsednika uprave

Prve delovne izkušnje je pridobil v SKB Banki. Leta 2000 je svojo poslovno pot nadaljeval pri Bank Austria Creditanstalt d.d., najprej kot svetovalec uprave in projektni vodja hipotekarnega bančništva, nato pa kot vodja Divizije poslovanja z občani.

Banki Volksbank d.d. se je pridružil junija 2002 kot direktor področja za poslovanje s prebivalstvom. Funkcijo namestnika predsednika uprave je prevzel v marcu 2003, pristojen je za poslovanje s prebivalstvom ter investicije.

Elena Burdakova

Članica uprave

Elena je na svoji profesionalni poti pridobila veliko bogatih delovnih izkušenj na področju nacionalnega in mednarodnega bančništva ter svetovanja. V Slovenijo je prišla iz armenske podružnice banke VTB, kjer je od leta 2013 opravljala funkcijo finančne direktorice in članice uprave. Preden se je pridružila banki VTB, je bila zaposlena v različnih bankah, kot so moskovska podružnica Garanti Bank, City Mortgage Bank in Rosgosstrakh Bank OAO. V letih 1997-2002 je pridobila tudi izkušnje s področja revizije v družbah kot so Deloitte & Touche Rusija.

Elena Burdakova je diplomirala na moskovski državni Finančni akademiji.

Hoja Platovšek Antič

Članica uprave

Poslovno pot je pričela leta 2004 v takratni banki Volksbank d.d. (predhodnici Sberbank d.d.) in sicer kot samostojna kreditna referentka v oddelku administracije kreditov. Svojo karierno pot v banki je nadaljevala na področju upravljanja tveganj, kjer je bila najprej vodja oddelka Risk kontroling, dve leti kasneje pa je zasedla delovno mesto vodje integriranega upravljanja s tveganji in vodje kreditnega tveganja za podjetja in prebivalstvo. Preden je bila imenovana za članico uprave, je bila pristojna za opravljanje funkcije vodje Risk kontrolinga in prokuristke Sberbank d.d.

Diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in nadaljevala s podiplomskim študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila naziv magistre znanosti in poslovnih ved.


Nadzorni svet 

Stefan Karl Zapotocky

Predsednik nadzornega sveta (član uprave SBAG)

Sonja Sarközi

Namestnica predsednika nadzornega sveta (članica uprave SBAG)

Elena Viklova

Članica nadzornega sveta (SBAG)

Sanjin Bogdan

Član nadzornega sveta (SBAG)

Anton Burghardt

Neodvisni član

Kornel Halmos

Član nadzornega sveta (SBAG)


Potrebujete pomoč?