Sberbank banka d.d. je s 1. januarjem še dodatno obogatila široko paleto storitev za svoje komitente. Kot prva finančna institucija na slovenskem trgu omogoča vsem poslovnim subjektom, ki imajo pri njej odprt transakcijski račun za opravljanje plačilnega prometa iz dejavnosti, brezplačne storitve Plačniške asistence. Kot je znano, banka Sberbank že od začetka leta 2015 svojim komitentom – fizičnim osebam, omogoča brezplačne storitve Domske in primerjalne asistence.

 

Plačilna nedisciplina še vedno predstavlja enega ključnih problemov pri poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. V vsakoletnih raziskavah Banke Slovenije (o dostopnosti virov za podjetja) je plačilna nedisciplina za 61% malih in srednje velikih podjetij tisti dejavnik, ki najbolj omejuje njihovo delovanje (Vir: Anketa Banke Slovenije 2014). Marsikatero podjetje se tako kmalu znajde v hudih težavah, ko zaradi zamud kupcev pri plačilu, kljub morebitnemu najemanju kreditov, ne more več poravnavati svojih obveznosti. Tako lahko trajajoča nelikvidnost enega podjetja na daljši rok sproži nelikvidnost večjemu številu, v posel, posredno ali neposredno, povezanih podjetij.

Plačniška asistenca, ki so jo v podjetju Linea Directa razvili že v letu 2013 za aktivno upravljanje plačilne nediscipline, omogoča uporabnikom te storitve na enostaven način urejanje terjatev ter soočanje z neplačniki. Vsem poslovnim subjektom, ki imajo pri banki Sberbank d.d. odprt transakcijski račun za opravljanje plačilnega prometa iz dejavnosti, Plačniška asistenca omogoča naslednje storitve:

  • pridobivanje osnovnih bonitetnih podatkov podjetij,
  • pridobivanje ponudb za izvedbo odkupa terjatev,
  • pridobivanje ponudb za izvedbo verižne kompenzacije,
  • oddajanje elektronske izvršbe na podlagi verodostojne listine,
  • priprava kazenskih ovadb za vložitev na Policijo,
  • izvensodne izterjave in izterjave v tujini.

V podjetju Linea Directa zatrjujejo, da se ključna dodana vrednost skriva v enostavnosti uporabe za imetnike asistence (klic na brezplačno telefonsko številko 080 14 71 ali sporočilo na asistenca@linea-directa.eu), izredno visoki odzivnosti ter hitrosti reševanja primerov. Najpomembnejši del Plačniške asistenca je individualna obravnava in svetovanje imetnikom asistence o izbiri najprimernejšega ukrepa. Tako imetniki Plačniške asistence privarčuje veliko časa in denarja. Več informacij o posameznih storitvah Plačniške asistence boste našli na povezavi.