Sberbank Europe AG, članica skupine Sberbank, je zaključila proces prodaje 99,9230 % deleža v PJSC »VS Bank« (Ukrajina) skupini TAS Group. Zaključek transakcije je odobril protimonopolni odbor Ukrajine kot tudi Evropska centralna banka in Narodna banka Ukrajine.

PJSC «VS Bank» (Ukrajina) je donosna banka z visokim deležem kapitala. Je likvidna banka in ima zadosten presežek potrebnih likvidnostnih sredstev za izpolnjevanje obveznosti do svojih fizičnih in pravnih oseb. VS Bank ima 422 zaposlenih, ki deluje v 35 podružnicah. Skupno premoženje znaša 121 milijonov EUR (na dan 30. septembra 2017).

O skupini TAS Group

Skupina TAS Group, ustanovljena leta 1998, je ena največjih finančnih skupin v Ukrajini. Njeno poslovanje obsega finančne storitve, kmetijstvo, nepremičnine, farmacevtsko industrijo ... Finančni sektor skupine TAS Group vključuje JSC “Tascombank”, PJSC “Universalbank”, finančno podjetje “Financial Solutions Center” ter vodilni podjetji na ukrajinskem trgu zavarovalništva: Insurance Group “TAS” in zavarovalniško podjetje  “TAS”, finančno podjetje “European Agency for Debt Recovery”, “TAS Link” center za procesiranje, “ULF-Finance” leasing podjetje. Ustanovitelj in večinski delničar Skupine TAS Group je g. Sergiy Tigipko.

Več informacij na spletni strani: www.tas.ua