Spoštovani,

Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

1. Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 01.10.2021:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

 1.2.4. Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 100.000 EUR* dnevno  0,51% p.a. od celotnega stanja na računu  
 1.2.5. Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa, vključno s Sberbank e-obrestnim računom) presega 3 mio EUR * dnevno  0,75% p.a. od celotnega stanja na računu 
 
 1.2.6. Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa, vključno s Sberbank e-obrestnim računom) presega 5 mio EUR * dnevno 1,00% p.a. od celotnega stanja na računu 
 
  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo za posamezen račun (primer: fiduciarni račun, kjer se nadomestilo ne obračuna v breme fiduciarnega računa, ampak v breme rednega računa, oziroma banka imetniku izda račun za obračunano nadomestilo).
Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za vodenje sredstev na računih je vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri banki, neglede na vrsto ali namen računa (vključno z računi katerih tarifa je opredeljena v točki B. Sberbank e-obrestni račun v nadaljevanju).
Višina nadomestila je izražena na letni osnovi. Pri obračunu nadomestila banka upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto (K, 360). Nadomestilo se obračunava dnevno.

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN

1.8. Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 100.000 EUR*  dnevno  0,51% p.a. od celotnega stanja na računu
1.9. Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 3 mio EUR  dnevno  0,75% p.a. od celotnega stanja na računu
1.10.  Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 5 mio EUR  dnevno  1,00% p.a. od celotnega stanja na računu
  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja)
Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za vodenje sredstev na računih je vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri banki, neglede na vrsto ali namen računa (vključno z računi katerih tarifa je opredeljena v točki A. Transakcijski račun zgoraj).
Višina nadomestila je izražena na letni osnovi. Pri obračunu nadomestila banka upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto (K, 360). Nadomestilo se obračunava dnevno.

Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene.

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 01.10.2021 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.