Obveščamo vas o spremembi Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d.  v rubriki III. PODROČJE POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM (FD. Kartično poslovanje) z veljavnostjo 20. 06. 2021.

FD.3. IDE@L MASTERCARD – Odloženo plačilo

 

 

 

Obstoječa tarifa

Nova tarifa

FD.3.1.

Dvig gotovine doma ali v tujini

Dvig

5% od zneska, min 10 EUR

Dvig

5% od zneska, min 12 EUR

FD.3.13.

Blokacija Ide@l kartice

Kartica

15 EUR

Kartični račun

15 EUR


FD.4. IDE@L MASTERCARD – Posojilna kartica

 

 

 

Obstoječa tarifa

Nova tarifa

FD.4.1.

Dvig gotovine doma ali v tujini

Dvig

5% od zneska, min 10 EUR

Dvig

5% od zneska, min 12 EUR

FD.4.19.

Blokacija Ide@l kartice

Kartica

15 EUR

Kartični račun

15 EUR

 

Sberbank banka d.d.

Ljubljana, 16. 04. 2021