Sberbank banka d.d. v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem pridobitev dolgoročnega kredita z garancijo SPS in subvencijo obrestne mere.

Kredit je dobrodošel za podjetja (s sedežem v Republiki Sloveniji), ki iščejo možnosti, kako financirati novo naložbo, ki načrtujejo posodabljanje tehnološke opreme ali pa iščejo vire za zagotavljanje obratnega kapitala.

Prednosti oz. ugodnosti omenjenega kredita so v nižjih zahtevah po zavarovanju kredita zaradi pridobitve garancije SPS-a, v nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,0 %) ter ročnosti do 10 let (do 5 let za obratna sredstva). Prav tako je možno koriščenje moratorija do 24 mesecev (do 6 mesecev za obratna sredstva). In še višine kredita: za investicijske projekte do 1.250.000 EUR, za obratna sredstva za srednje velika podjetja do 200.000 EUR ter za obratna sredstva za mikro in mala podjetja do 100.000 EUR kredita).

Dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na spletni strani Sberbank banke, kjer lahko izpolnijo kontaktni obrazec.

Več informacij pa bodo lahko interesenti izvedeli iz prve roke pri bančnih svetovalcih. Na tel. št. 080 22 65 se lahko dogovorijo za (spletni) sestanek.