Obveščamo vas o spremembi Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. za pravne osebe, v rubriki I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE (Transakcijski račun in Sberbank e-obrestni račun), od 22. 2. 2021 in od 1. 3. 2021.

Povzetek sprememb:

 • Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za vodenje sredstev na računih je vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri banki, ne glede na vrsto ali namen računa.
 • Sprememba in uvedba novih mejnih zneskov (pragov) kot osnova za obračun Nadomestila za vodenje sredstev na računih:
  • mejni znesek skupnega končnega dnevnega stanja na vseh računih imetnika presega 250.000 EUR in stroškom 0,50% p.a. od celotnega stanja na računu, obračun dnevno,
  • mejni znesek skupnega končnega dnevnega stanja na vseh računih imetnika presega 5.000.000 EUR in stroškom 0,75% p.a. od celotnega stanja na računu, obračun dnevno, in
  • mejni znesek skupnega končnega dnevnega stanja na vseh računih imetnika presega 10.000.000 EUR in stroškom 1,00% p.a. od celotnega stanja na računu, obračun dnevno.
 • Poenotenje mejnih zneskov in višine Nadomestila za vodenje sredstev na računih za nefinančne in finančne poslovne subjekte (institucije).
 • Ukinitev osnove za določitev višine nadomestila ločeno po vrsti računov (ločeno transakcijski računi in ločeno Sberbank e-obrestni računi).
 • Ukinitev nekaterih nadomestil.
 • Zaračunavanje nadomestila Mesečni strošek vodenja računa Sberbank e-obrestnega računa.

Za pregled vseh sprememb Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana, ki se bodo spremenila z dnem 22. 2. 2021 in z dnem 1. 3. 2021, kliknite tukajLjubljana, 5. 2. 2021