Obveščamo vas o uvedbi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE 

B. SBERBANK  E-OBRESTNI RAČUN

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh e-obrestnih računih presega 10 mio EUR  

dnevno

1,00 % p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu

* Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem e-obrestnem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja)
Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene. Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 31. 12. 2020 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

 

 

Ljubljana, 31. 12. 2020