Obveščamo vas o spremembi in uvedbi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.4.

Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh TRR-jih (razen e-obresti) presega 5 mio EUR* dnevno 0,50% p.a. od celotnega stanja na TRR 
  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem TRR-ju (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo za posamezen račun (primer: fiduciarni račun)

 

B. SBERBANK  E-OBRESTNI RAČUN

1.8.

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh e-obrestnih računih presega 5 mio EUR             

dnevno

0,50 % p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu
  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem e-obrestnem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja)

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1. 5. 2020 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 17. 4. 2020