Obveščamo vas o spremembi načina obračunavanja tarifne postavke:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

I. POSLOVNA DEBETNA MASTERCARD KARTICA

 B. POSLOVNA DEBETNA MASTERCARD KARTICA
13. Varnostni SMS* kartica
1,00 EUR

*Nadomestilo za storitev Varnostni SMS se zaračuna v primeru, da je uporabnik kartice v obračunskem mesecu uspešno ali neuspešno opravil vsaj eno kartično transakcijo.

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1. 5. 2020 in veljajo do naslednje spremembe Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Od tega datuma dalje bo osnova za obračun nadomestila storitve Varnostni SMS vklopljena storitev, ne glede na to, ali je uporabnik kartice z vklopljeno storitvijo Varnostni SMS v obračunskem mesecu uspešno ali neuspešno opravil vsaj eno kartično transakcijo.

Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d. in objavljena na spletni strani www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 15. 4. 2020