Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.5.

Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh TRR-jih (razen e-obresti) znaša do 5 mio EUR*  

dnevno

0,50% p.a. od celotnega stanja na TRR 

1.2.6.

Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh TRR-jih (razen e-obresti) presega 5 mio EUR*   dnevno 0,70% p.a. od celotnega stanja na TRR
  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem TRR-ju (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo za posamezen račun (primer: fiduciarni račun)

Trenutno veljavna postavka 1.2.6. Vodenje računa tuje pravne osebe se spremeni v točko 1.2.7.

B. SBERBANK  E-OBRESTNI RAČUN

1.9.

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank e-obrestnem računu finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh e-obrestnih računih znaša do 5 mio EUR

dnevno

0,50 % p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu
1.10. Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank e-obrestnem računu finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh e-obrestnih računih presega 5 mio EUR dnevno 0,70 % p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu
  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem e-obrestnem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja)

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 22.1.2020 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 07.01.2020