Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.4. Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh TRR-jih (razen e-obresti) presega 3,5 mio EUR* dnevno
0,40% p.a. od celotnega stanja na TRR 

*Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem TRR-ju (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo za posamezen račun (primer: fiduciarni račun)

B. SBERBANK  E-OBRESTNI RAČUN

1.6. Nadomestilo za vodenje sredstev na Sberbank e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh e-obrestnih računih presega 3,5 mio EUR* dnevno
0,40% p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu 

*Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem e-obrestnem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja)

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 27.09.2019 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je objavljena na spletni strani www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev in na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.

Ljubljana, 12.9.2019