S 14. 9. 2019 na ravni Evropske unije stopa v veljavo Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389, katere cilj je izboljšati zaščito potrošnikov ter zagotoviti večjo varnost pri elektronskih plačilih. Pri Sberbank banki bomo pri vstopu v spletno banko eSberbank SI s kvalificiranim digitalnim potrdilom in pri avtorizaciji (potrjevanje) plačilnih transakcij kot dodatni varnostni element uvedli varnostno nadgrajeni SMS žeton.

Prijava v spletno banko bo izvedena v kombinaciji kvalificiranega digitalnega potrdila, vstopnega gesla in varnostno nadgrajenega SMS žetona. Varnostno nadgrajeni SMS žeton bo tudi edina metoda, s katero bo možno avtorizirati plačila. Od omenjenega datuma umikamo dva obstoječa načina - stalno geslo za avtorizacije in avtoriziranje z OTP čitalcem.

SMS žeton smo nadgradili na način, da je skladen z aktualnimi regulativnimi tehničnimi standardi oziroma zahtevo po dinamični in enolični povezavi med SMS žetonom in transakcijo (ali skupkom transakcij), ki jo uporabnik s takšnim SMS žetonom avtorizira.

Po 14. 9. 2019 bodo za vstop v spletno banko na voljo naslednji načini:

  • prijava z uporabniškim imenom, vstopnim geslom in varnostno nadgrajenim SMS žetonom,
  • prijava s prenosnim OTP čitalcem pametnih kartic,
  • prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom na varnem nosilcu in vstopnim geslom,
  • prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vstopnim geslom in varnostno nadgrajenim SMS žetonom.

Uporabniki spletne banke lahko v uporabniških nastavitvah spletne banke preverite, ali imate vpisano aktualno mobilno telefonsko številko in jo po potrebi popravite.

Več o spremembah, ki jih prinaša Delegirana uredba, lahko preberete v blog zapisu.

Da boste v prihodnje seznanjeni z najnovejšimi finančnimi nasveti, novostmi in posebnimi akcijami Sberbank banke, vas vabimo, da se naročite na naše brezplačne nasvete. Najljubše načine komuniciranja z nami lahko izberete na TEJ POVEZAVI.