Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.  Vodenje računa    
1.2.1.. Vodenje računa domače pravne osebe, podjetnika, zasebnika in osebe civilnega prava mesečno 12,00 EUR
1.2.2. Nadomestilo za pošiljanje papirnih izpiskov ob vsakokratni spremembi na računu (zaračuna se za račun, s katerim komitent ni pristopil k elektronskem bančništva Sberbank Poslovni splet ali Sberbank Hal E-Bank) mesečno 12,00 EUR
1.2.6.  Vodenje računa tuje pravne osebe mesečno 18,00 EUR
1.4.  Ostale storitve povezane z računom    
1.4.6.  Potrdilo o izvršenem plačilu   3,00 EUR
1.4.13.   Opomin o neporavnanih obveznostih na TRR   9,00 EUR

D. DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE

1. Odlivne transakcije    
1.1. Plačila med dvema TRR pri Sberbank banki d.d.    
1.1.1. Elektronski nalog in polog izvršen preko mobilne banke (PO16, PO17, PO20)   0,39 EUR
1.4. Plačilo do 50.000 EUR izvršeno na račun pri drugi banki    
1.4.1. Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke (PO19)   0,95 EUR
1.5.
Nujno plačilo in plačilo nad 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi banki    
1.5.1.
Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke (PO18, PO21)   7,50 EUR
1.5.2. Papirni nalog (PO10, PO13)   8,50 EUR
1.6. Zavrnitev naloga    
1.6.1. Zavrnitev naloga zaradi nezadostnega kritja na računu   1,00 EUR
2. Prilivne transakcije    
2.1. Prejeto plačilo na račun (PO43)   0,12 EUR

E. ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE

1. Čezmejne odlivne transakcije    
1.1. Čezmejno plačilo do EUR 50.000,00    
1.1.1. Elektronski nalog (PO19)   0,95 EUR
1.2. Čezmejno plačilo nad EUR 50.000,00    
1.2.1. Elektronski nalog (PO18, PO46)   7,50 EUR
1.2.2. Papirni nalog (PO10, PO15, PO44)   8,50 EUR
2.
Čezmejne prilivne transakcije
 
2.1. Prejeto plačilo (PO43, PO52)
  0,12 EUR

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 01.07.2019 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je objavljena na spletni strani www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev in na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d..

Ljubljana, 11.6.2019