Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

C. GOTOVINSKO POSLOVANJE

Veljavna Tarifa:

 1.3.  Dnevno nočni trezor    
1.3.1. Polog gotovine na transakcijski račun preko DNT (PO67) 0,30 % min 0,50 EUR
1.3.3. Nadomestilo za uporabo DNT mesečno 5,00 EUR

Nova Tarifa, veljavna z dnem 14. 06. 2019:

 1.3.  Dnevno nočni trezor    
1.3.1. Polog gotovine na transakcijski račun preko DNT (PO67) 0,30 % min 1,00 EUR
1.3.3. Nadomestilo za uporabo DNT(Nadomestilo se obračuna le, v kolikor je bil DNT uporabljen vsaj enkrat v tekočem mesecu.) mesečno 5,00 EUR

Navedene so višine tistih nadomestil, ki se bodo spremenile z dnem 14. 06. 2019 in bodo veljale od tega dne dalje do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je objavljena na spletni strani www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev in na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d..

Ljubljana, 30.5.2019