V petek, 19. 4. 2019 (veliki petek, praznik in dela prost dan v večini država Evropske unije), evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo deloval, posledično ne bodo delovali tudi domači plačilni sistemi, ki so vezani na poravnavo v sistemu TARGET2.

Tega dne ne bomo izvajali medbančnih domačih, čezmejnih in mednarodnih plačil v evrih, ampak jih bomo le sprejemali. Izvršena bodo naslednji delovni dan, v torek, 23. 4. 2019, saj je v ponedeljek, 22. 4. 2019, v Sloveniji praznik in dela prost dan (velikonočni ponedeljek).

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 19. 4. 2019 bodo poravnani šele v torek, 23. 4. 2019, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

V petek, 19. aprila 2019, bodo obdelana le interna nakazila, torej tisti nalogi, pri katerih imata oba, nalogodajalec in prejemnik, odprt račun pri Sberbank d.d.