Ne pozabite, da je potrebno »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter drugih državah članicah EU« oddati do 28. februarja 2019!

Za leto 2018 se pri obdavčevanju obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah uporabljajo določila Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Če skupni znesek obresti denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih skladno s predpisi v Sloveniji, ter v bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki je bil dosežen v davčnem letu 2018, presega 1.000 EUR, morate davčni rezidenti Slovenije do 28. februarja 2019 vložiti posebno davčno napoved na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter drugih državah članicah EU".

Davčnemu zavezancu rezidentu, čigar skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, dosežen v davčnem letu 2018, ne presega zneska 1.000 EUR, napovedi ni treba vložiti.

Obrazec MF-DURS obr.DOHKAP št.2 za oddajo napovedi vam je na voljo na spletni strani Finančne uprave RS: www.fu.gov.si.