Obveščamo vas, da je z namenom izboljšanja kakovosti storitev gotovinskega poslovanja za pravne osebe v gorenjski regiji, z dnem 23. 10. 2018 storitve dnevno-nočnega trezorja možno uporabljati na lokaciji naše podružnice Kranj, ki se nahaja na naslovu Na Skali 6 v Kranju.

Dnevno-nočni trezor je namenjen oddaji gotovine pravnih oseb 24 ur na dan. Znesek gotovine, ki ga oddate v dnevno-nočni trezor do 8. ure zjutraj vsak delovni dan, bo knjižen na račun najkasneje do 11. ure istega dne. Zagotavlja varno in enostavno ravnanje z gotovino.