Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.4. Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR v valuti EUR, v kolikor končno dnevno stanje presega 7,5 mio EUR dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na TRR

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN

1.6 Nadomestilo za vodenje sredstev na Sberbank e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor končno dnevno stanje presega 7,5 mio EUR dnevno 0,40 % p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu

 

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 18.10.2018 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 3. oktober 2018