Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

III. PODROČJE POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM

FC. SBERBANK SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO

Veljavna tarifa:

Nova tarifa, veljavna z dnem 15. 11. 2018:

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 15. 11. 2018 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana.

Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.