Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.

Vodenje računa

1.2.1.

Vodenje računa

mesečno

12,00 EUR

1.2.2.

Nadomestilo za pošiljanje papirnih izpiskov
ob vsakokratni spremembi na računu
(zaračuna se za račun, s katerim komitent ni pristopil 
k elektronskem bančništva Sberbank Poslovni splet
ali Sberbank Hal E-Bank)

mesečno

10,00 EUR


1.4.

Ostale storitve povezane z računom

1.4.15

Izdelava in izdaja obračuna provizije ali
obračuna obresti (obračun za obdobje
enega meseca, pošiljanje po elektronski pošti,
pošti ali osebni prevzem)

3,00 EUR

1.4.16

Izdelava in izdaja kopije Pooblastila za
razpolaganje s sredstvi na računu na
zahtevo stranke - karton deponiranih podpisov
(pošiljanje po elektronski pošti, pošti ali osebni prevzem)

 

10,00 EUR


1.5.

Elektronsko bančništvo Sberbank Poslovni splet

1.5.2.

Pooblastilo na obstoječe kvalificirano
digitalno potrdilo, aktivacija na poslovno
kartico Activa Maestro/Activa Mastercard

Posamezen dostop

15,00 EUR

1.5.5.

Ukinitev pooblastila s kvalificiranim digitalnim
potrdilom ali poslovno kartico
Activa Maestro/Activa Mastercard
(v primeru, ko se sočasno ne ukinja kartica),
na zahtevo komitenta

Posamezen dostop

10,00 EUR

1.5.6.

Dodelitev novega gesla za kvalificirano digitalno potrdilo,
ažuriranje podatkov kvalificiranega digitalnega potrdila in
ponovna aktivacija za predčasno zamenjano poslovno
kartico Activa Maestro/Activa Mastercard,
ki je imela aktiviran dostop

Posamezen dostop

5,00 EUR

 

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN

1.4.

Pristopnina e-obresti (vključuje pooblastilo na že
obstoječo poslovno kartico Activa Maestro ali Activa Mastercard
oz. obstoječe kvalificirano digitalno potrdilo)

 

10,00 EUR


1.4.

Pristopnina e-obresti 1
(pristopnina 1 vključuje pametno kartico in USB čitalec)

35,00 EUR

SE UKINE

1.5.

Pristopnina e-obresti 2
(pristopnina 2 vključuje pametno kartico)

20,00 EUR

SE UKINE

 

H. POSLOVNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD

2.

Strošek dostopa do Sberbank Poslovni splet

15,00 EUR

IZKLJUČITEV

 

I. POSLOVNA KARTICA ACTIVA MAESTRO

2.

Strošek dostopa do Sberbank Poslovni splet

15,00 EUR

IZKLJUČITEV

 

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1.9.2018 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana.

Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 16. avgust 2018