Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.5. Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor končno stanje presega 1 mio EUR dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na TRR

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN

1.9 Nadomestilo za vodenje sredstev na Sberbank e-obrestnem računu finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor dnevno stanje presega 1 mio EUR dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu

 

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1.8.2018 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 18. julij 2018