Obvestilo o spremembi Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana – Poslovna kartica Activa Mastercard od 5. 12. 2017

POSLOVNA KARTICA ACTIVA MASTERCARD

Veljavna Tarifa:

Sprememba limita na kartici na zahtevo stranke

10,00 EUR

Sprememba pogojev kartičnega limita na željo stranke

min 70,00 EUR

Nova Tarifa, veljavna z dnem 5.12.2017:

Sprememba limita na kartici na zahtevo stranke (nadomestilo se zaračuna ob vsakokratni spremembi limita po posamezni kartici)

10,00 EUR

Sprememba pogojev skupnega mesečnega limita podjetja po vseh karticah na željo stranke (nadomestilo se zaračuna od skupnega mesečnega limita podjetja ob zvišanju limita in/ali spremembi zavarovanja)

1,00%

min 40,00 EUR

Navedene so višine tistih nadomestil, ki se bodo spremenile z dnem 5. 12. 2017 in bodo veljale od tega dne dalje do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je objavljena na spletni strani https://www.sberbank.si/pripomocki/cenik-storitev in na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d..

Ljubljana, 20.11.2017